Thế chấp, bảo lãnh bằng Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở

Thế chấp, bảo lãnh bằng Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở
 
Thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở là việc một người dùng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự với bên kia theo quy định của pháp luật
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương laiBan hành kèm theo TTLT 01/2014/TTLT - NHNN - BXD - BTP - BTNMT.... >> Download
 

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow