Giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng
 
Với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thị trường, các hoạt động đầu tư kinh doanh thương mại ngày càng phong phú đa dạng hơn. Để đảm bảo sự ổn định chính trị...
Với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thị trường, các hoạt động đầu tư kinh doanh thương mại ngày càng phong phú đa dạng hơn. Để đảm bảo sự ổn định chính trị, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và thuần phong mỹ tục, nhà nước quy định một số ngành nghề kinh doanh và hoạt động đầu tư phải đáp ứng những điều kiện nhất định mới được nhà nước cấp giấy phép hoạt động.
 
Với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, HSLAWS chuyên cung cấp các dịch vụ trọn gói liên quan đến việc xin cấp các loại giấy phép theo yêu cầu của khách hàng.
Cấp giấy phép đầu tư Cấp giấy phép đầu tư
Nhà đầu tư khi bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư phải thực hiện xin phép đầu tư theo quy định của pháp luật.
>>chi tiết
Giấy phép xây dựng tạm Giấy phép xây dựng tạmGiấy phép xây dựng tạm là giấy phép được cấp để xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo thời hạn thực hiện quy hoạch xây dựng. >>chi tiết
Gia hạn giấy phép xây dựng Gia hạn giấy phép xây dựng
Gia hạn giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để kéo dài thời gian xây dựng, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.
>>chi tiết
Cấp phép cho nhà thầu nước ngoài Cấp phép cho nhà thầu nước ngoài
Thủ tục cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng.
>>chi tiết
Cấp lại Giấy phép đầu tư Cấp lại Giấy phép đầu tư
Việc cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án phải căn cứ vào các điều kiện và tiêu chí theo quy định của pháp luật.
>>chi tiết
Thẩm định điều chỉnh Giấy phép đầu tư Thẩm định điều chỉnh Giấy phép đầu tư
Thủ tục thẩm định điều chỉnh giấy phép đầu tư được quy định tại Nghị định Số: 118/2015/NĐ-CP  

>>chi tiết
Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị

Thông tư Số:10/2012/TT-BXD Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng

>>chi tiết
Giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án đã có thiết kế cơ sở Giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án đã có thiết kế cơ sở
Đối với các công trình thuộc dự án đã có thiết kế cơ sở được thẩm định, Chủ đầu tư có thể xin giấy phép xây dựng cho một công trình, một lần cho nhiều công trình hoặc một lần cho tất cả các công trình thuộc dự án.
>>chi tiết
 
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow