Đấu giá tài sản

Đấu giá tài sản HSLAWS cung cấp đầy đủ hệ thống biểu mẫu bán đấu giá tài sản...
Nghị định số 17/2010/NĐ-CP Nghị định số 17/2010/NĐ-CPNghị định số 17/2010/NĐ-CP >> Download
Mẫu bản liệt kê chi tiết tài sản bán đấu giá Mẫu bản liệt kê chi tiết tài sản bán đấu giáMẫu bản liệt kê chi tiết tài sản bán đấu giá >> Download
Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản tại tỉnh (thành phố) Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản tại tỉnh (thành phố)Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản tại tỉnh (thành phố) ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTP. >> Download
Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệtBáo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTP. >> Download
Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng bán đấu giá tài sản tại quận, huyện Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng bán đấu giá tài sản tại quận, huyệnBáo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng bán đấu giá tài sản tại quận, huyện ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTP. >> Download
Báo cáo về tổ chức và hoạt động Báo cáo về tổ chức và hoạt độngBáo cáo về tổ chức và hoạt động ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTP Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. >> Download
Thẻ đấu giá viên Thẻ đấu giá viênThẻ đấu giá viên ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTP Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. >> Download
Đơn đề nghị cấp đổi thẻ đấu giá viên Đơn đề nghị cấp đổi thẻ đấu giá viênĐơn đề nghị cấp đổi thẻ đấu giá viên ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTP Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. >> Download
Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu giá Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu giáĐơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu giá ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTP Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. >> Download
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đấu giáĐơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTP Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. >> Download
Biên bản bán đấu giá tài sản Biên bản bán đấu giá tài sảnBiên bản bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTP Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. >> Download
Giấy biên nhận Giấy biên nhậnGiấy biên nhận ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTP Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. >> Download
Sổ theo dõi tài sản bán đấu giá Sổ theo dõi tài sản bán đấu giáSổ theo dõi tài sản bán đấu giá ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTP Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện  Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. >> Download
Sổ đăng ký bán đấu giá tài sản Sổ đăng ký bán đấu giá tài sảnSổ đăng ký bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTP Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện  Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. >> Download
 

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow