Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng Ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng có ý nghĩa chính trị, xã hội to lớn, chính vì vậy cần thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công với đất nước và vận động toàn xã hội tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nâng cao mức sống về mặt vật chất tinh thần của người có công…”.
Mẫu số 5C-Công văn đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phí Mẫu số 5C-Công văn đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phíMẫu số 5C-Công văn đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phí theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng chính phủ. >> Download
Mẫu số 5B-Danh sách đối tượng từ trần đề nghị trợ cấp mai táng phí Mẫu số 5B-Danh sách đối tượng từ trần đề nghị trợ cấp mai táng phíMẫu số 5B-Danh sách đối tượng từ trần đề nghị trợ cấp mai táng phí theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng chính phủ. >> Download
Mẫu số 5A-Công văn đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phí Mẫu số 5A-Công văn đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phíMẫu số 5A-Công văn đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phí theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng chính phủ. >> Download
Mẫu số 4 - Quyết định về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần Mẫu số 4 - Quyết định về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lầnMẫu số 4 - Quyết định về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng chính phủ. >> Download
Mẫu số 3B - Danh sách đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần Mẫu số 3B - Danh sách đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lầnMẫu số 3B - Danh sách đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng chính phủ. >> Download
Mẫu số 3A - Công văn đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần Mẫu số 3A - Công văn đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lầnMẫu số 3A - Công văn đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng chính phủ. >> Download
Mẫu số 2 - Biên bản họp Hội đồng chính sách xã Mẫu số 2 - Biên bản họp Hội đồng chính sách xãMẫu số 2 - Biên bản họp Hội đồng chính sách xã Xét duyệt, đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng chính phủ. >> Download
Mẫu số 1B - Bản khai thân nhân Mẫu số 1B - Bản khai thân nhânMẫu số 1B - Bản khai thân nhân Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng chính phủ. >> Download
Mẫu số 1A - Bản khai cá nhân Mẫu số 1A - Bản khai cá nhânMẫu số 1A - Bản khai cá nhân Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng chính phủ. >> Download
 

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow