Các biểu mẫu khác

Các biểu mẫu khác
HSLAWS cung cấp các văn bản liên quan đến: Khai phí và lệ phí; Ấn định thuế; Nộp thuế; Ủy nhiệm thu thuế; Kiểm tra, thanh tra thuế; Khiếu nại, tố cáo về thuế; ...
 
(Password to modify: hslaw.vn
 
Mẫu số: 01/ĐNHTGiấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước Mẫu số: 01/ĐNHT Ban hành kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC... >> Download
Đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in mẫu 3.14Mẫu số 3.14 Đề nghị sử dụng đặt in  hóa đơn >> Download
Mẫu phiếu đề nghị cung cấp thông tinMẫu phiếu đề nghị cung cấp thông tin ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BTC-NHNN... >> Download
Đơn đề nghị xác nhận trước hàng hóa nhập khẩu (Mẫu: 01-ĐXX/2010)Đơn đề nghị xác nhận trước hàng hóa nhập khẩu (Mẫu: 01-ĐXX/2010)... >> Download
Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu hàng hóa nhập khẩu (Mẫu: 22-ĐCCK/2010)Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu hàng hóa nhập khẩu (Mẫu: 22-ĐCCK/2010) >> Download
Báo cáo 6 tháng về thực trạng hàng hóa trong kho và tình hình hoạt động của kho ngoại quanBáo cáo 6 tháng về thực trạng hàng hóa trong kho và tình hình hoạt động của kho ngoại quan Mẫu: 20-BC/KNQ/2010... >> Download
Biên bản bàn giao hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất (Mẫu 03/BBBG-TNTX/2010)Biên bản bàn giao hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất (Mẫu 03/BBBG-TNTX/2010) >> Download
Bảng phân bổ số thuế bảo vệ môi trường phải nộp cho các địa phươngBảng phân bổ số thuế bảo vệ môi trường phải nộp cho các địa phương... >> Download
Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đấtMẫu thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất >> Download
Tờ khai lệ phí trước bạ đối với nhà đấtMẫu tờ khai lệ phí trước bạ đối với nhà đất.... >> Download
Tờ khai lệ phí trước bạ tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thaoMẫu Tờ khai lệ phí trước bạ tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao >> Download
Tờ khai phí xăng dầuMẫu tờ khai phí xăng dầu >> Download
Tờ khai phí bảo vệ môi trườngMẫu Tờ khai phí bảo vệ môi trường (Áp dụng đối với cơ sở khai thác khoảng sản).... >> Download
Tờ khai phí bảo vệ môi trườngMẫu Tờ khai phí bảo vệ môi trường (Áp dụng đối với cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thác) >> Download
Tờ khai phí, lệ phíMẫu Tờ khai phí bảo vệ môi trường .... >> Download
Trang: 1 2 3  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow