Các loại thuế khác

Các loại thuế khác
Thuế môn bài là một sắc thuế gián thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế tiêu thụ đặc biệtlà loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hóa đặc biệt do các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ tại Việt Nam ....
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Thông tư 32/2006/TT-BTC ban hành 10/04/2006Thông tư 32/2006/TT-BTC Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khácđối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu >> Download
Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế tiêu thụ đặc biệtBiểu mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB >> Download
Bảng kê hóa đơn hàng hóa mua vào chịu thuế tiêu thụ đặc biệtBiểu mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa mua vào chịu thuế TTĐB >> Download
Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệtBiểu mẫu tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt >> Download
Tờ khai thu nộp phí, lệ phíBiểu mẫu tờ khai thu nộp phí, lệ phí (Dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước) >> Download
Tờ khai quyết toán phí, lệ phíBiểu mẫu tờ khai quyết toán phí, lệ phí (Dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước) >> Download
Tờ khai thuế bảo vệ môi trườngBiểu mẫu tờ khai thuế bảo vệ môi trường  >> Download
Tờ khai phí bảo vệ môi trườngBiểu mẫu tờ khai phí bảo vệ môi trường (Áp dụng cho cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thác). >> Download
Tờ khai lệ phí trước bạ.Biểu mẫu tờ khai lệ phí trước bạ (Áp dụng đối với tài sản là oto, xe máy, tàu thuyền, súng săn, súng thể thao) >> Download
Tờ khai phí xăng dầuBiểu mẫu tờ khai phí xăng dầu >> Download
Thủ tục kê khai nộp phí lệ phí trước bạThủ kê khai nộp phí lệ phí trước bạ >> Download
Tờ khai thuế Môn bàiMẫu tờ khai thuế Môn bài >> Download
Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuMẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu >> Download
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow