Miễn, giảm, xóa nợ thuế; Hoàn thuế

Miễn, giảm, xóa nợ thuế; Hoàn thuế
Các trường hợp được miễn thuế, giảm thuế, xóa nợ tiền thuế, tiền phạt được quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính số 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế tiền phạtVăn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế tiền phạt ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế >> Download
Văn bản đề nghị miễn giảm thuếVăn bản đề nghị miễn giảm thuế ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế >> Download
Thông báo yêu cầu cung cấp thông tin tài liệuThông báo yêu cầu cung cấp thông tin tài liệu ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính >> Download
Thông báo yêu cầu cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếpThông báo về việc người nộp thuế không được miễn giảm thuế ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính >> Download
Thông báo không được miễn giảm thuếThông báo về việc người nộp thuế không được miễn giảm thuế ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính >> Download
Thông báo yêu cầu giải trình bổ sung thông tin hồ sơ thuếThông báo yêu cầu giải trình bổ sung thông tin hồ sơ thuế ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính >> Download
Thông báo yêu cầu giải trình bổ sung thông tin hồ sơ thuế(Mẫu thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu) >> Download
Thông báo bổ sung hồ sơ xóa nợ(Mẫu thông báo bổ sung hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt) >> Download
Quyết định tạm giữ tang vật, tài liệu(Mẫu quyết định về việc tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế) >> Download
Quyết định xử lý tài liệu tang vật bị tạm giữ(Mẫu quyết định về việc xử lý tài liệu, tang vật bị tạm giữ) >> Download
Quyết định xử lý thu vào ngân sách nhà nước các khoản tiền thuế(Mẫu quyết định v/v xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra (kiểm tra) việc chấp hành pháp luật thuế) >> Download
Quyết định xóa nợ thuế(Mẫu quyết định về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt cho (NNT)......) >> Download
Quyết định kiểm tra, thanh tra(Mẫu quyết định về việc thanh tra (kiểm tra) thuế tại .................) >> Download
Quyết định khám nơi cất giấu tài liệu(Về việc khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế) >> Download
Quyết định bãi bỏ quyết định kiểm tra thuế(Mẫu quyết định về việc bãi bỏ quyết định kiểm tra tại....) >> Download
Trang: 1 2 3  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow