Thuế nhà thầu

Thuế nhà thầu
Đối tượng nộp Thuế nhà thầu là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân nước ngoài kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoàiTờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (bên Việt Nam nộp thay) Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hàng Luật quản lý thuế >> Download
Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoàiTờ khai thuế nhà thầu nước ngoài Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hàng Luật quản lý thuế >> Download
Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoàiTờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (bên Việt Nam nộp thay) Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính >> Download
Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoàiMẫu số: 02/NTNN Dành cho tr­ường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài... >> Download
Tờ khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoàiTờ khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài  Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế >> Download
Tờ khai tái bảo hiểm nước ngoàiTờ khai thuế đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài  Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế >> Download
Tờ khai hàng không nước ngoàiTờ khai thuế đối với hãng hàng không nước ngoài Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế >> Download
Thông báo miễn giảm theo hiệp địnhThông báo miễn giảm theo hiệp định Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế >> Download
Thông báo dự kiếnThông báo dự kiến Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế >> Download
Thông báo chính thứcThống báo chính thức  Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế >> Download
Giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phần, trái phiếuGiấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phần, trái phiếu  Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế >> Download
Danh mục hợp đồng tái bảo hiểmDanh mục hợp đồng tái bảo hiểm  Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế >> Download
Bảng kê thu nhập vận tải quốc tếBảng kê thu nhập vận tải quốc tế hoán đổi  Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế >> Download
Bảng kê thu nhập vận tải quốc tếBảng kê thu nhập vận tải quốc tế Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế >> Download
Bảng kê nhà thầu nước ngoàiBảng kê nhà thầu nước ngoài Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế >> Download
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow