Thuế Tài nguyên, Đất đai, Nhà ở

Thuế Tài nguyên, Đất đai, Nhà ở
Đối tượng chịu Thuế tài nguyên bao gồm: Khoáng sản kim loại, Khoáng sản không kim loại, Dầu thô, Khí thiên nhiên, khí than, Sản phẩm của rừng tự nhiên, trừ động vật, Hải sản tự nhiên, bao gồm động vật và thực vật biển, Nước thiên nhiên, bao gồm nước mặt và nước dưới đất, Tài nguyên khác... 
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Biểu mức thuế suất thuế tài nguyênBiểu mức thuế suất thuế tài nguyên ban hành kèm theo Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12... >> Download
Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân kê khai tổng hợp đất ở) >> Download
Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân) >> Download
Biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ban hành kèm theo thông tư số: 153/2011/TT-BTC... >> Download
Hướng dẫn kê khai một số chỉ tiêu Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Hướng dẫn kê khai một số chỉ tiêu Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ban hành kèm theo thông tư số: 153/2011/TT-BTC... >> Download
Tờ khai thuế nhà, đấtBiểu mẫu tờ khai thuế nhà, đất (Áp dụng cho tổ chức) >> Download
Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệpBiểu mẫu tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân có đất chịu thuế) >> Download
Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệpBiểu mẫu tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (Dùng cho đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần) >> Download
Tờ khai thuế nhà,đấtBiểu mẫu tờ khai thuế nhà đất (Áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân) >> Download
Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệpBiểu mẫu tờ khai sử dụng đất nông nghiệp (Dùng cho tổ chức có đất chịu thuế) >> Download
Tờ khai tiền sử dụng đấtBiểu mẫu tờ khai tiền sử dụng đất  >> Download
Tờ khai thuế tài nguyên tạm tínhBiểu mẫu tờ khai thuế tài nguyên tạm tính >> Download
Tờ khai thuế tài nguyên dành cho thu mua nộp thayBiểu mẫu tờ khai thuế tài nguyên dành cho cơ sở thu mua tài nguyên nộp thay cho người khác >> Download
Tờ khai quyết toán thuế tài nguyênBiểu mẫu tờ khai quyết toán thuế tài nguyên >> Download
Tờ khai thuế tài nguyênBiểu mẫu tờ khai thuế tài nguyên >> Download
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow