Thuế thu nhập Doanh nghiệp

Thuế thu nhập Doanh nghiệp
Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế TNDN. Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác quy định tại Luật thuế TNDN
 
(Password to modify: hslaw.vn)
 
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tínhTờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu.ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC. >> Download
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệpTờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp dùng cho đơn vị sự nghiệp tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu . Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế >> Download
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệpTờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế >> Download
Tờ khai thuế thu nhập DNTờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp khấu trừ tại nguồn đối với tiền hoa hồng đại lý (áp dụng đối với trường hợp nộp thuế giao đại lý cho tổ chức không được thành lập theo luật doanh nghiệp và đại lý là cá nhân bán đúng giá, hưởng hoa hồng) >> Download
Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tínhTờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính, Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính >> Download
Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp dược ưu đãiĐối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP hoặc Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế >> Download
Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế là các Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/T T-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế
>> Download
Thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sảnThuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, Ban hành kèm theo thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của bộ tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế >> Download
Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuếPhụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế, Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế >> Download
Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãiPhụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm. Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hàng Luật quản lý thuế >> Download
Phụ lục 03.2 TNDN chuyển lỗ Phụ lục chuyển lỗ ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế
>> Download
Phụ lục 03.1A TNDN kết quả hoạt động sản xuất kinh doanhPhụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ.Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế >> Download
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính QuýMẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý (Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh) >> Download
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp khấu trừ từ tiền hoa hồng đại lýMẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp khấu trừ từ tiền hoa hồng đại lý >> Download
Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (chung)Mẫu phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (chung) >> Download
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow