Biểu mẫu ISO áp dụng cho công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

Biểu mẫu ISO áp dụng cho công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

Tổng hợp tất cả các văn bản, biểu mẫu theo tiêu chuẩn ISO áp dụng đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, cầu đường, ...
 
(password to modify hslaw.vn
Mẫu Phương án kỹ thuật khảo sát Mẫu Phương án kỹ thuật khảo sátBiểu mẫu Phương án kỹ thuật khảo sát áp dụng trong chương 7 - Tạo sản phẩm - ISO 9001:2008 >> Download
Mẫu Phiếu soát hồ sơ khảo sát Mẫu Phiếu soát hồ sơ khảo sátBiểu mẫu Phiếu soát hồ sơ khảo sát áp dụng trong chương 7 - Tạo sản phẩm - ISO 9001:2008 >> Download
Biểu mẫu Kiểm soát số liệu đầu vào dự toán giai đoạn lập dự án đầu tư Biểu mẫu Kiểm soát số liệu đầu vào dự toán giai đoạn lập dự án đầu tưBiểu mẫu Kiểm soát số liệu đầu vào dự toán giai đoạn lập dự án đầu tư áp dụng trong chương 7 - Tạo sản phẩm - ISO 9001:2008 >> Download
Mẫu Kiểm soát số liệu đầu vào dự toán công trình Mẫu Kiểm soát số liệu đầu vào dự toán công trìnhBiểu mẫu Kiểm soát số liệu đầu vào dự toán công trình áp dụng trong chương 7 - Tạo sản phẩm - ISO 9001:2008 >> Download
Biểu mẫu Kiểm soát quá trình lập dự toán giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công Biểu mẫu Kiểm soát quá trình lập dự toán giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi côngBiểu mẫu Kiểm soát quá trình lập dự toán giai đoạn lập thiết kế BVTC áp dụng trong chương 7 - Tạo sản phẩm - ISO 9001:2008 >> Download
Mẫu Kiểm soát quá trình lập dự toán giai đoạn lập dự án đầu tư Mẫu Kiểm soát quá trình lập dự toán giai đoạn lập dự án đầu tưBiểu mẫu Kiểm soát quá trình lập dự toán giai đoạn lập dự án đầu tư áp dụng trong chương 7 - Tạo sản phẩm - ISO 9001:2008 >> Download
Mẫu Kế hoạch chuẩn bị hồ sơ dự thầu Mẫu Kế hoạch chuẩn bị hồ sơ dự thầuBiểu mẫu Kế hoạch chuẩn bị hồ sơ dự thầu áp dụng trong chương 7 - Tạo sản phẩm - ISO 9001:2008 >> Download
Mẫu Kế hoạch chất lượng Mẫu Kế hoạch chất lượngBiểu mẫu Kế hoạch chất lượng áp dụng trong chương 7 - Tạo sản phẩm - ISO 9001:2008 >> Download
Biểu mẫu in ấn, đóng gói, lưu trữ hồ sơ Biểu mẫu in ấn, đóng gói, lưu trữ hồ sơBiểu mẫu in ấn, đóng gói, lưu trữ hồ sơ áp dụng trong chương 7 - Tạo sản phẩm - ISO 9001:2008 >> Download
Mẫu Sổ theo dõi tiếp nhận yêu cầu khách hàng Mẫu Sổ theo dõi tiếp nhận yêu cầu khách hàngBiểu mẫu Sổ theo dõi tiếp nhận yêu cầu khách hàng áp dụng trong chương 7 - Tạo sản phẩm - ISO 9001:2008 >> Download
Mẫu Sổ theo dõi thực hiện hợp đồng Mẫu Sổ theo dõi thực hiện hợp đồngBiểu mẫu Sổ theo dõi thực hiện hợp đồng áp dụng trong chương 7 - Tạo sản phẩm - ISO 9001:2008 >> Download
Mẫu Phụ lục hợp đồng Mẫu Phụ lục hợp đồngBiểu mẫu Phụ lục hợp đồng áp dụng trong chương 7 - Tạo sản phẩm - ISO 9001:2008 >> Download
Mẫu Hợp đồng dịch vụ tư vấn Mẫu Hợp đồng dịch vụ tư vấnBiểu mẫu Hợp đồng dịch vụ tư vấn áp dụng trong chương 7 - Tạo sản phẩm - ISO 9001:2008 >> Download
Mẫu Quyết định thành lập đội tư vấn giám sát Mẫu Quyết định thành lập đội tư vấn giám sátBiểu mẫu Quyết định thành lập đội tư vấn giám sát áp dụng trong chương 7 - Tạo sản phẩm - ISO 9001:2008 >> Download
Mẫu Kế hoạch tư vấn giám sát Mẫu Kế hoạch tư vấn giám sátBiểu mẫu Kế hoạch tư vấn giám sát áp dụng trong chương 7 - Tạo sản phẩm - ISO 9001:2008 >> Download
Trang: 1 2 3  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow