Biểu mẫu về đo lường, phân tích và cải tiến hệ thống

Biểu mẫu về đo lường, phân tích và cải tiến hệ thống

Tổ chức phải hoạch định và triển khai các quá trình theo dõi, đo lường, cải tiến và phân tích cần thiết để chứng tỏ sự phù hợp với các yêu cầu của sản phẩm, đảm bảo sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng ...
 
(pass word to modify: hslaw.vn
Mẫu Sổ theo dõi yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa, xử lý sự không phù hợp áp Mẫu Sổ theo dõi yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa, xử lý sự không phù hợp ápMẫu Sổ theo dõi yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa, xử lý sự không phù hợp áp dụng trong Chương 8 - Đo lường, phân tích và cải tiến hệ thống - ISO 9001:2008 >> Download
Mẫu Chương trình đánh giá nội bộ Mẫu Chương trình đánh giá nội bộMẫu Chương trình đánh giá nội bộ áp dụng trong Chương 8 - Đo lường, phân tích và cải tiến hệ thống - ISO 9001:2008 >> Download
Mẫu Phiếu yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa, xử lý sự không phù hợp Mẫu Phiếu yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa, xử lý sự không phù hợpMẫu Phiếu yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa, xử lý sự không phù hợp áp dụng trong Chương 8 - Đo lường, phân tích và cải tiến hệ thống - ISO 9001:2008 >> Download
Mẫu Ghi chép đánh giá Mẫu Ghi chép đánh giáMẫu Ghi chép đánh giá áp dụng trong Chương 8 - Đo lường, phân tích và cải tiến hệ thống - ISO 9001:2008 >> Download
Mẫu Báo cáo đánh giá nội bộ Mẫu Báo cáo đánh giá nội bộMẫu Báo cáo đánh giá nội bộ áp dụng trong Chương 8 - Đo lường, phân tích và cải tiến hệ thống - ISO 9001:2008 >> Download
 

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow