Công đoàn

Công đoàn
Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động Việt Nam (gọi chung là người lao động) tự nguyện lập ra dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam; là trường học chủ nghĩa xã hội của người lao động
 
(Password to modify: hslaw.vn)
 
Thủ tục thành lập công đoàn cơ sởThủ tục thành lập công đoàn cơ sở >> Download
Mẫu Chương trình lễ ra mắt BCH Công đoàn lâm thờiMẫu Chương trình lễ ra mắt BCH Công đoàn lâm thời >> Download
Mẫu phương hướng hoạt động của ban chấp hành công đoàn lâm thờiMẫu phương hướng hoạt động của ban chấp hành công đoàn lâm thời >> Download
Mẫu Thư mời tham gia đại hội công đoànMẫu Thư mời tham gia đại hội công đoàn >> Download
Mẫu Đơn đề nghị kết nạp vào tổ chức công đoàn Việt NamMẫu Đơn đề nghị kết nạp vào tổ chức công đoàn Việt Nam >> Download
Đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở và chỉ định BCH công đoàn lâm thờiMẫu Đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở và chỉ định BCH công đoàn lâm thời >> Download
Mẫu danh sách đề cử ban chấp hành công đoàn lâm thờiMẫu danh sách đề cử ban chấp hành công đoàn lâm thời >> Download
Mẫu danh sách kết nạp đoàn viên công đoàn công tyMẫu danh sách kết nạp đoàn viên công đoàn công ty >> Download
Danh sách lý lịch trích ngang BCH, UBKT Công đoàn cơ sởMẫu Danh sách lý lịch trích ngang BCH, UBKT Công đoàn cơ sở >> Download
Mẫu biên bản đại hội công đoànMẫu biên bản đại hội công đoàn >> Download
Mẫu nghị quyết đại hội công đoànMẫu nghị quyết đại hội công đoàn >> Download
Tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sởMẫu Tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở >> Download
Mẫu báo cáo hoạt động công đoànMẫu báo cáo hoạt động công đoàn >> Download
Mẫu báo cáo dự toán thu, chi ngân sách công đoànMẫu báo cáo dự toán thu, chi ngân sách công đoàn >> Download
Mẫu báo cáo tình hình thực hiện công tác tài chính công đoànMẫu báo cáo tình hình thực hiện công tác tài chính công đoàn  >> Download
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow