Tuyển dụng - Đào tạo

Tuyển dụng - Đào tạo
Mọi quy trình tuyển dụng đều thực hiện theo các bước: lập kế hoạch tuyển dụng, xác định phương pháp và các nguồn tuyển dụng, xác định thời gian và địa điểm tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên, đánh giá quá trình tuyển dụng, hướng dẫn nhân viên mới hòa nhập với môi trường doanh nghiệp...

(Password to modify: hslaw.vn)
Đơn đăng ký dự tuyển công chức dự bịMẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức dự bị >> Download
Đơn đăng ký dự tuyển viên chứcĐơn đăng ký dự tuyển viên chức >> Download
Đơn đăng ký dự tuyển công chứcĐơn đăng ký dự tuyển công chức >> Download
Mẫu phiếu nhận hồ sơMẫu phiếu nhận hồ sơ >> Download
Danh sách cán bộ, nhân viên tuyển dụng trong thángMẫu danh sách cán bộ, nhân viên tuyển dụng trong tháng >> Download
Quy trình hoạch định nhân sựQuy trình hoạch định nhân sựv >> Download
Bảng ngân sách đào tạoBảng ngân sách đào tạo >> Download
Bảng đánh giá năng lực nhân viên hàng nămBảng đánh giá năng lực nhân viên hàng năm >> Download
Bảng năng lực kỹ năng cốt lõiMẫu bảng năng lực kỹ năng cốt lõi  >> Download
Kế hoạch nhân sự tổng hợp hàng nămKế hoạch nhân sự tổng hợp hàng năm >> Download
Kế hoạch nhân sự bộ phận hàng nămKế hoạch nhân sự bộ phận hàng năm >> Download
Quy trình tuyển dụng nhân sựQuy trình tuyển dụng nhân sự >> Download
Phiếu yêu cầu tuyển dụngPhiếu yêu cầu tuyển dụng >> Download
Tờ trình bổ sung nhân sự đột xuấtTờ trình bổ sung nhân sự đột xuất >> Download
Kế hoạch tuyển dụng nhân sựKế hoạch tuyển dụng nhân sự >> Download
Trang: 1 2 3  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow