Đầu tư nước ngoài gắn với thành lập tổ chức kinh tế hoặc chi nhánh

Đầu tư nước ngoài gắn với thành lập tổ chức kinh tế hoặc chi nhánh
Đầu tư nước ngoài gắn với thành lập tổ chức kinh tế hoặc chi nhánh là việc nhà đầu tư nước ngoài đưa vào Việt Nam vốn bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác để tiến hành hoạt động đầu tư đồng thời thành lập các tổ chức kinh tế hoặc chi nhánh để quản lý dự án.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Tờ trình xin phép đầu tư dự án khu đô thị mới Tờ trình xin phép đầu tư dự án khu đô thị mớiTờ trình xin phép đầu tư dự án khu đô thị mới. >> Download
Bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư Bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tưMẫu bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư >> Download
Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tưMẫu bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư >> Download
Quy trình đăng ký cấp GCNĐT gắn với thành lập tổ chức kinh tế hoặc chi nhánh Quy trình đăng ký cấp GCNĐT gắn với thành lập tổ chức kinh tế hoặc chi nhánhQuy trình đăng ký cấp GCNĐT gắn với thành lập tổ chức kinh tế hoặc chi nhánh đối với NĐTNN lần đầu đầu tư vào Việt Nam có DAĐT dưới 300 tỷ VNĐ không thuộc LVĐT có điều kiện >> Download
Quy trình thẩm tra cấp GCNĐT gắn với thành lập tổ chức kinh tế hoặc chi nhánh Quy trình thẩm tra cấp GCNĐT gắn với thành lập tổ chức kinh tế hoặc chi nhánhQuy trình thẩm tra cấp GCNĐT gắn với thành lập tổ chức kinh tế hoặc chi nhánh đối với NĐTNNN lần đầu đầu tư vào Việt Nam có DAĐT dưới 300 tỷ VNĐ thuộc LVĐT có điều kiện và từ 300 tỷ VNĐ trở lên >> Download
Quy trình thẩm tra cấp GCNĐT gắn với thành lập tổ chức kinh tế hoặc chi nhánh Quy trình thẩm tra cấp GCNĐT gắn với thành lập tổ chức kinh tế hoặc chi nhánhQuy trình thẩm tra cấp GCNĐT gắn với thành lập tổ chức kinh tế hoặc chi nhánh đối với NĐTNN lần đầu đầu tư vào Việt Nam có dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ >> Download
Văn bản đăng ký/đề nghị cấp GCNĐT gắn với thành lập tổ chức kinh tế hoặc chi nhánh Văn bản đăng ký/đề nghị cấp GCNĐT gắn với thành lập tổ chức kinh tế hoặc chi nhánhMẫu văn bản đăng ký/đề nghị cấp GCNĐT gắn với thành lập tổ chức kinh tế hoặc chi nhánh đối với NĐT nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam có DAĐT dưới 300 tỷ VNĐ không thuộc LVĐT có điều kiện; dưới 300 tỷ VNĐ thuộc LVĐT có điều kiện và từ 300 VNĐ trở lên; thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ >> Download
Quy trình đăng ký cấp GCNĐT gắn với thành lập chi nhánh của doanh nghiệp Quy trình đăng ký cấp GCNĐT gắn với thành lập chi nhánh của doanh nghiệpQuy trình đăng ký cấp GCNĐT gắn với thành lập chi nhánh của doanh nghiệp đối với chi nhánh của doanh nghiệp gắn với DAĐT dưới 300 tỷ VNĐ và không thuộc LVĐT có điều kiện >> Download
Quy trình thẩm tra cấp GCNĐT gắn với thành lập chi nhánh của doanh nghiệp Quy trình thẩm tra cấp GCNĐT gắn với thành lập chi nhánh của doanh nghiệpQuy trình thẩm tra cấp GCNĐT gắn với thành lập chi nhánh của doanh nghiệp đối với DADT dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ VNĐ trở lên >> Download
Văn bản đăng ký/đề nghị cấp GCNĐT gắn với thành lập chi nhánh của doanh nghiệp Văn bản đăng ký/đề nghị cấp GCNĐT gắn với thành lập chi nhánh của doanh nghiệpMẫu văn bản đăng ký/đề nghị cấp GCNĐT gắn với thành lập chi nhánh của doanh nghiệp (Đối với DAĐT dưới 300 tỷ VNĐ và không thuộc LVĐT có điều kiện; dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ VNĐ trở lên) >> Download
Quy trình đăng ký điều chỉnh cấp GCNĐT điều chỉnh gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh Quy trình đăng ký điều chỉnh cấp GCNĐT điều chỉnh gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánhQuy trình đăng ký điều chỉnh cấp GCNĐT điều chỉnh gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (Đối với DAĐT dưới 300 tỷ VNĐ không thuộc LVĐT có điều kiện) >> Download
Quy trình thẩm tra điều chỉnh cấp GCNĐT điều chỉnh gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh Quy trình thẩm tra điều chỉnh cấp GCNĐT điều chỉnh gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánhQuy trình thẩm tra điều chỉnh cấp GCNĐT điều chỉnh gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (Đối với DAĐT dưới 300 tỷ VNĐ thuộc LVĐT có điều kiện và từ 300 tỷ VNĐ trở lên) >> Download
Văn bản đăng ký điều chỉnh GCNĐT gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh Văn bản đăng ký điều chỉnh GCNĐT gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánhMẫu văn bản đăng ký điều chỉnh GCNĐT gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (Đối với DAĐT dưới 300 tỷ VNĐ không thuộc LVĐT có điều kiện; dưới 300 tỷ VNĐ thuộc LVĐT có điều kiện và từ 300 tỷ VNĐ trở lên) >> Download
Quy trình đăng ký/thẩm tra điều chỉnh GCNĐT Quy trình đăng ký/thẩm tra điều chỉnh GCNĐTQuy trình đăng ký/thẩm tra điều chỉnh GCNĐT (Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có DAĐT gắn với việc thành lập chi nhánh khi thay đổi dự án đầu tư) >> Download
Văn bản đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Văn bản đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tưMẫu văn bản đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có DAĐT gắn với việc thành lập chi nhánh khi thay đổi dự án đầu tư) >> Download
Trang: 1 2 3  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow