Đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập tổ chức kinh tế hoặc chi nhánh

Đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập tổ chức kinh tế hoặc chi nhánh
Đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập tổ chức kinh tế hoặc chi nhánh là việc nhà đầu tư nước ngoài đưa vào Việt Nam vốn bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác để tiến hành hoạt động đầu tư mà không thành lập các tổ chức kinh tế hoặc chi nhánh.
 
(Password to modify: hslaw.vn
Văn bản đề nghị đổi giấy chứng nhận đầu tư Văn bản đề nghị đổi giấy chứng nhận đầu tưVăn bản đề nghị đổi giấy chứng nhận đầu tư >> Download
Quy trình đăng kí đổi giấy chứng nhận đầu tư Quy trình đăng kí đổi giấy chứng nhận đầu tưQuy trình đăng kí đổi giấy chứng nhận đầu tư >> Download
Văn bản đăng kí điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với việc thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh Văn bản đăng kí điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với việc thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánhVăn bản đăng kí điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với việc thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh >> Download
Quy trình thẩm tra điều chỉnh cấp GCNĐT điều chỉnh không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh Quy trình thẩm tra điều chỉnh cấp GCNĐT điều chỉnh không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánhQuy trình thẩm tra điều chỉnh cấp GCNĐT điều chỉnh không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh >> Download
Quy trình đăng kí điều chỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh không gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, chi nhánh Quy trình đăng kí điều chỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh không gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, chi nhánhQuy trình đăng kí điều chỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh không gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, chi nhánh >> Download
Văn bản đăng kí/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư không gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, chi nhánh Văn bản đăng kí/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư không gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, chi nhánhVăn bản đăng kí/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư không gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, chi nhánh >> Download
Quy trình thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư không gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế Quy trình thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư không gắn với việc thành lập tổ chức kinh tếQuy trình thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư không gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế  >> Download
Quy trình đăng ký cấp GCNĐT không gắn với thành lập tổ chức kinh tế Quy trình đăng ký cấp GCNĐT không gắn với thành lập tổ chức kinh tếQuy trình Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài, quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) >> Download
Bản đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư Bản đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tưBản đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006) >> Download
Quy trình thẩm tra cấp GCNĐT không gắn với thành lập tổ chức kinh tế Quy trình thẩm tra cấp GCNĐT không gắn với thành lập tổ chức kinh tếQuy trình thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài, thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ) >> Download
 

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow