Đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước

Đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước
Đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà Nước là việc nhà đầu tư trong nước bỏ vốn bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác để tiến hành hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
 
(Password to modify: hslaw.vn
Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tưVăn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư >> Download
Quy trình đăng ký hoạt động đối với nhà thầu nước ngoàiQuy trình đăng ký hoạt động đối với nhà thầu nước ngoài >> Download
Quy trình thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnhQuy trình thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh >> Download
Quy trình đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnhQuy trình đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. >> Download
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tưBản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư >> Download
Quy trình đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đầu tưQuy trình đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện >> Download
Bản đăng ký dự án đầu tưBản đăng ký dự án đầu tư >> Download
Quy trình đăng ký đầu tư/ điều chỉnh đăng ký đầu tưQuy trình đăng ký đầu tư/ điều chỉnh đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. >> Download
Quy trình gia hạn chấp thuận nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án tại địa điểm xác địnhQuy trình gia hạn chấp thuận nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án tại địa điểm xác định >> Download
Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm thực hiện dự án đầu tưVăn bản đề nghị chấp thuận địa điểm thực hiện dự án đầu tư >> Download
Quy trình chấp thuận đề xuất dự án có sử dụng đất tại địa điểm xác địnhQuy trình chấp thuận đề xuất dự án có sử dụng đất tại địa điểm xác định >> Download
Quy trình thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tưQuy trình thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với Dự án đầu tư trong nước dưới 300 tỷ VNĐ không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) >> Download
Văn bản đề nghị Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tưMẫu văn bản đề nghị Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư(Đối với dự án đầu tư trong nước, dự án đầu tư điều chỉnh dưới 300 tỷ VNĐ không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) >> Download
 

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow