Lương và các khoản nợ

Lương và các khoản nợ
Tiền lương của người lao động do hai bên thoả thuận trong hợp đồng lao động và được trả theo năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Bảng thanh toán tiền làm thêm giờBan hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC >> Download
Bảng thanh toán tiền thưởngBan hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC >> Download
Bảng chấm công làm thêm giờ Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC >> Download
Bảng chấm công Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC >> Download
Phiếu trả lương Mẫu phiếu trả lương ... >> Download
Báo cáo công nợ đầu năm Mẫu báo cáo công nợ đầu năm ... >> Download
Báo cáo công nợ phải thu Mẫu báo cáo công nợ phải thu ... >> Download
Báo cáo công nợ phải trả Mẫu báo cáo công nợ phải trả ... >> Download
Bảng thanh toán tiền lương 1 Mẫu bảng thanh toán tiền lương ... >> Download
Bảng thanh toán tiền lương 2 Mẫu bảng thanh toán tiền lương ... >> Download
Bảng thanh toán tiền lương 3 Mẫu bảng thanh tiền toán lương ... >> Download
 

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow