Thủ tục kết hôn

Thủ tục kết hôn
Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Tờ khai Đăng ký kết hôn Tờ khai Đăng ký kết hônTờ khai Đăng ký kết hôn được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Tờ khai xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Tờ khai xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.Tờ khai xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Sổ đăng ký kết hôn Sổ đăng ký kết hônSổ đăng ký kết hôn được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Trích lục ghi chú kết hôn (bản chính) Trích lục ghi chú kết hôn (bản chính)Trích lục ghi chú kết hôn (bản chính) được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Trích lục ghi chú kết hôn (bản sao) Trích lục ghi chú kết hôn (bản sao)Trích lục ghi chú kết hôn (bản sao) được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Tờ khai đăng ký lại kết hôn Tờ khai đăng ký lại kết hônTờ khai đăng ký lại kết hôn được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Phôi Giấy chứng nhận kết hôn Phôi Giấy chứng nhận kết hônPhôi Giấy chứng nhận kết hôn được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Trích lục kết hôn (bản sao) Trích lục kết hôn (bản sao)Trích lục kết hôn (bản sao) được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Đơn xác nhận tạm trú Đơn xác nhận tạm trúĐơn xác nhận tạm trú >> Download
Quy trình đăng ký kết hôn Quy trình đăng ký kết hônQuy trình đăng ký kết hôn >> Download
Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hônĐơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn >> Download
Giấy chứng nhận kết hôn bản sao (Mẫu TP/HT-2010-KH.2.a) Giấy chứng nhận kết hôn bản sao (Mẫu TP/HT-2010-KH.2.a)Giấy chứng nhận kết hôn bản sao (Mẫu TP/HT-2010-KH.2.a)    >> Download
Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính) Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính)Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính) >> Download
Giấy chứng nhận kết hôn (TP/HTNNg-2013-KH.1) Giấy chứng nhận kết hôn (TP/HTNNg-2013-KH.1)Giấy chứng nhận kết hôn (TP/HTNNg-2013-KH.1)       >> Download
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow