Đăng ký nhận cha, mẹ, con; Giám hộ; Nhận nuôi con nuôi

Đăng ký nhận cha, mẹ, con; Giám hộ; Nhận nuôi con nuôi
Giám hộ là việc cá nhân, tổ chức được pháp luật quy định hoặc được cử để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, conSổ đăng ký nhận cha, mẹ, con được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Sổ đăng ký giám hộ Sổ đăng ký giám hộSổ đăng ký giám hộ được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Sổ đăng ký chấm dứt giám hộ Sổ đăng ký chấm dứt giám hộSổ đăng ký chấm dứt giám hộ được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con (bản chính) Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con (bản chính)Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con (bản chính) được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ (bản sao) Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ (bản sao)Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ (bản sao) được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con (bản sao) Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con (bản sao)
Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con (bản sao) được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.
>> Download
Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ (bản chính) Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ (bản chính)Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ (bản chính) được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Trích lục đăng ký giám hộ (bản chính) Trích lục đăng ký giám hộ (bản chính)Trích lục đăng ký giám hộ (bản chính) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tếTờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế - Mẫu TP/CN-2011/CN.03 >> Download
Báo cáo tình hình phát triển của con nuôi - Mẫu TP/CN-2011/CN.09 Báo cáo tình hình phát triển của con nuôi - Mẫu TP/CN-2011/CN.09Báo cáo tình hình phát triển của con nuôi - Mẫu TP/CN-2011/CN.09 >> Download
Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam (Dùng cho trường hợp xin đích danh) Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam (Dùng cho trường hợp xin đích danh)Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam (Dùng cho trường hợp xin đích danh) - Mẫu TP/CN-2011/CNNNg.04.a >> Download
Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản sao) của Sở Tư pháp Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản sao) của Sở Tư phápQuyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản sao) của Sở Tư pháp - mẫu TP/HTNNg-2013-CMC.1.a ban hành kèm theo Thông tư 09b/2013/TT-BTP >> Download
Tờ khai đăng ký việc nhận con Tờ khai đăng ký việc nhận conMẫu Tờ khai đăng ký việc nhận con - Mẫu TP/HT-2012-TKCMC.1 >> Download
Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha, mẹ) Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha, mẹ)Mẫu Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha, mẹ) - Mẫu TP/HT-2012-TKNCM.3 >> Download
Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹTờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (Dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự). >> Download
Trang: 1 2 3 4  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow