Quốc tịch

Quốc tịch
Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước và quyền, trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Thủ tục cấp giấy xác nhận mất quốc tịch Việt NamThủ tục cấp giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam >> Download
Thủ tục cấp giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam đối với người đã thành niênThủ tục cấp giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam đối với người đã thành niên >> Download
Bản khai lý lịch Mẫu TP/QT-1999-C2Bản khai lý lịch Mẫu TP/QT-1999-C2 (Kèm theo Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam). >> Download
Bản khai lý lịch Mẫu TP/QT-1999-A2Bản khai lý lịch Mẫu TP/QT-1999-A2 (Kèm theo Đơn nhập quốc tịch Việt Nam) >> Download
Thủ tục xác nhận là người gốc Việt NamThủ tục xác nhận là người gốc Việt Nam >> Download
Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam (Dùng cho gia đình)Mẫu Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam (Dùng cho gia đình). >> Download
Đơn xin cấp giấy xác nhận mất quốc tịch Việt NamMẫu TP/QT-1999-E.1 Đơn xin cấp giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam >> Download
Đơn xin cấp giấy xác nhận không có quốc tịch Việt NamMẫu TP/QT-1999-G.1a Đơn xin cấp giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam. >> Download
Đơn xin cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt NamMẫu TP/QT-1999-D1 Đơn xin cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam. >> Download
Đơn đề nghị xác nhận là người gốc Việt NamMẫu Đơn đề nghị xác nhận là người gốc Việt Nam. >> Download
Đơn đề nghị xác nhận có quốc tịch Việt NamMẫu Đơn đề nghị xác nhận có quốc tịch Việt Nam. >> Download
Bản khai lý lịch (Kèm theo Đơn xin trở lại/ thôi/ giữ quốc tịch Việt Nam)Bản khai lý lịch (Kèm theo Đơn xin trở lại/ thôi/ giữ quốc tịch Việt Nam). >> Download
Thủ tục gia nhập quốc tịch Việt NamThủ tục gia nhập quốc tịch Việt Nam >> Download
Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam (Dùng cho gia đình)Mẫu TP/QT-1999-A.1b Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam (Dùng cho gia đình). >> Download
Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam (Mẫu dùng cho cá nhân)Mẫu TP/QT-1999-A1a Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam (Mẫu dùng cho cá nhân) >> Download
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow