Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, giới tính

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, giới tính
Hộ tịch là những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người từ khi sinh ra đến khi chết.

(Password to modify: hslaw.vn)
Sổ đăng ký thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch Sổ đăng ký thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịchSổ đăng ký thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Sổ cấp bản sao Trích lục hộ tịch Sổ cấp bản sao Trích lục hộ tịchSổ cấp bản sao Trích lục hộ tịch được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Trích lục ghi chú thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (bản chính) Trích lục ghi chú thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (bản chính)Trích lục ghi chú thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (bản chính) được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Trích lục ghi chú thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (bản sao) Trích lục ghi chú thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (bản sao)Trích lục ghi chú thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (bản sao) được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Trích lục ghi chú thay đổi hộ tịch (bản sao) Trích lục ghi chú thay đổi hộ tịch (bản sao)Trích lục ghi chú thay đổi hộ tịch (bản sao) được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con ...(Mẫu Tp/HT-2013-TKGCCMC)Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (Mẫu Tp/HT-2013-TKGCCMC). >> Download
Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền - Mẫu TP/HT-2013-TKGCKHTờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài - Mẫu TP/HT-2013-TKGCKH >> Download
Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoàiTờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài - Mẫu TP/HT-2010-TK.GCLH. >> Download
Tờ khai điều chỉnh nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khácMẫu Tờ khai điều chỉnh nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khác (Không phải là Giấy khai sinh). >> Download
Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch xác định lại dân tộc... trong giấy khai sinhTờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong giấy khai sinh. >> Download
Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịchMẫu Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch >> Download
Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc... có yếu tố nước ngoàiThủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch có yếu tố nước ngoài. >> Download
Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịchThủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch >> Download
Thủ tục cải chính hộ tịchThủ tục cải chính hộ tịch >> Download
Thủ tục bổ sung hộ tịchThủ tục bổ sung hộ tịch >> Download
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow