Bảo hộ Giống cây trồng

Bảo hộ Giống cây trồng
Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể nhận biết được bằng sự biểu hiện các tính trạng do kiểu gen hoặc sự phối hợp của các kiểu gen quy định và phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng nào khác.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Quy trình đăng ký bảo hộ Giống cây trồngMẫu Quy trình đăng ký bảo hộ Giống cây trồng... >> Download
Giấy ủy quyền (Nếu đơn được nộp thông qua đại diện)Giấy ủy quyền (Nếu đơn được nộp thông qua đại diện).... >> Download
Tờ khai đăng ký bảo hộ Giống cây trồngMẫu Tờ khai đăng ký bảo hộ Giống cây trồngTEST.... >> Download
Hướng dẫn tờ khai đăng ký bảo hộMẫu Hướng dẫn tờ khai đăng ký bảo hộ... >> Download
Tờ khai kỹ thuậtMẫu Tờ khai kỹ thuật... >> Download
Danh mục loài cây được bảo hộMẫu Danh mục loài cây được bảo hộ.... >> Download
Mẫu văn bản bảo hộ giống cây trồngMẫu văn bản bảo hộ giống cây trồng... >> Download
 

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow