Bảo hộ Sáng chế, Giải pháp hữu ích

Bảo hộ Sáng chế, Giải pháp hữu ích
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế được bảo hộ cần đáp ứng được các tiêu chuẩn: có tính mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới; có trình độ sáng tạo, và có khả năng áp dụng công nghiệp.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Quy trình đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu íchQuy trình đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích... >> Download
Tờ khai đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫnMẫu Tờ khai đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.... >> Download
Tờ khai thẩm định nội dung Sáng chếMẫu tờ khai thẩm định nội dung Sáng chế.... >> Download
Tờ khai đăng ký Sáng chếMẫu Tờ khai đăng ký Sáng chếTEST.... >> Download
Tờ khai tra cứu Sáng chếMẫu Tờ khai tra cứu Sáng chế... >> Download
Tờ khai bắt buộc chuyển giaoMẫu Tờ khai bắt buộc chuyển giao... >> Download
Bằng độc quyền Sáng chế, giải pháp hữu íchMẫu Bằng độc quyền Sáng chế, giải pháp hữu ích... >> Download
 

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow