Các Biểu mẫu khác

Các Biểu mẫu khác Các biểu mẫu khác như: Tờ khai cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ;  Tờ khai yêu cầu cấp, cấp lại thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp; Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại;...
Tờ khai chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ Tờ khai chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộTờ khai chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ... >> Download
Tờ khai gia hạn văn bằng bảo hộ Tờ khai gia hạn văn bằng bảo hộ
Tờ khai gia hạn văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp...
>> Download
Tờ khai yêu cầu cấp, cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định SHCN Tờ khai yêu cầu cấp, cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định SHCN
Tờ khai yêu cầu cấp, cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo thông tư số: 01/2008/TT - BKHCN...
>> Download
Tờ khai yêu cầu cấp, cấp lại thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp Tờ khai yêu cầu cấp, cấp lại thẻ giám định viên sở hữu công nghiệpTờ khai yêu cầu cấp, cấp lại thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo thông tư số: 01/2008/TT-BKHCN... >> Download
Tờ khai đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp Tờ khai đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệpTờ khai đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo thông tư số: 01/2008/TT-BKHCN... >> Download
Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mạiĐơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại... >> Download
Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký bảo hộ Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký bảo hộTờ khai sửa đổi đơn đăng ký bảo hộ.... >> Download
Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệpTờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp... >> Download
Tờ khai chuyển giao đơn đăng ký Tờ khai chuyển giao đơn đăng kýTờ khai chuyển giao đơn đăng ký... >> Download
Tờ khai cấp lại văn bằng bảo hộ Tờ khai cấp lại văn bằng bảo hộTờ khai cấp lại văn bằng bảo hộ... >> Download
Tờ khai yêu cầu ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp Tờ khai yêu cầu ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệpTờ khai yêu cầu ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp... >> Download
Tờ khai đăng ký tham dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp Tờ khai đăng ký tham dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệpTờ khai đăng ký tham dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp... >> Download
Tờ khai sửa đổi thông tin tổ chức Tờ khai sửa đổi thông tin tổ chứcTờ khai sửa đổi thông tin tổ chức... >> Download
Tờ khai cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ Tờ khai cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệTờ khai cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ... >> Download
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow