Tố tụng dân sự

Tố tụng dân sự
Thủ tục tố tụng dân sự là trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án giải quyết các vụ án hoặc việc dân sự tại Tòa án; thủ tục thi hành bản án dân sự đã có hiệu lực pháp luật tại cơ quan thi hành án dân sự; thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục đặc biệt.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Quyết định về việc giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh (đối với người Việt Nam) - Mẫu C49aQuyết định về việc giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh (đối với người Việt Nam)  - Mẫu C49a được ban hành kèm theo Thông tư 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự. >> Download
Quyết định về việc tạm hoãn xuất cảnh (đối với người Việt Nam) - Mẫu C49Quyết định về việc tạm hoãn xuất cảnh (đối với người Việt Nam) - Mẫu C49 được ban hành kèm theo Thông tư 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự. >> Download
Kết luận nội dung tố cáo - Mẫu C48Kết luận nội dung tố cáo  - Mẫu C48 được ban hành kèm theo Thông tư 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự. >> Download
Quyết định về việc xác minh nội dung tố cáo - Mẫu C47Quyết định về việc xác minh nội dung tố cáo - Mẫu C47 được ban hành kèm theo Thông tư 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự. >> Download
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại - Mẫu C46Quyết định về việc giải quyết khiếu nại   - Mẫu C46 được ban hành kèm theo Thông tư 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự. >> Download
Quyết định về việc miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự - Mẫu C45aQuyết định về việc miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự - Mẫu C45a được ban hành kèm theo Thông tư 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự. >> Download
Quyết định về việc thu chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự - Mẫu C45Quyết định về việc thu chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự  - Mẫu C45 được ban hành kèm theo Thông tư 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự. >> Download
Quyết định về việc miễn, giảm phí thi hành án dân sự - Mẫu C44Quyết định về việc miễn, giảm phí thi hành án dân sự - Mẫu C44 được ban hành kèm theo Thông tư 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự. >> Download
Quyết định về việc thu phí thi hành án dân sự - Mẫu C43Quyết định về việc thu phí thi hành án dân sự  - Mẫu C43 được ban hành kèm theo Thông tư 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự. >> Download
Quyết định về việc trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự - Mẫu C42Quyết định về việc trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự  - Mẫu C42 được ban hành kèm theo Thông tư 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự. >> Download
Quyết định về việc giao tài sản cho người được thi hành án - Mẫu C41aQuyết định về việc giao tài sản cho người được thi hành án  - Mẫu C41a được ban hành kèm theo Thông tư 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự. >> Download
Quyết định về việc giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá - Mẫu C41Quyết định về việc giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá  - Mẫu C41 được ban hành kèm theo Thông tư 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự. >> Download
Quyết định về việc cưỡng chế nhận người lao động trở lại làm việc - Mẫu C40Quyết định về việc cưỡng chế nhận người lao động trở lại làm việc  - Mẫu C40 được ban hành kèm theo Thông tư 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự. >> Download
Quyết định về việc cưỡng chế buộc giao người chưa thành niên cho người được nuôi dưỡng - Mẫu C39Quyết định về việc cưỡng chế buộc giao người chưa thành niên cho người được nuôi dưỡng - Mẫu C39 được ban hành kèm theo Thông tư 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự. >> Download
Quyết định về việc cưỡng chế không được thực hiện công việc - Mẫu C38Quyết định về việc cưỡng chế không được thực hiện công việc - Mẫu C38 được ban hành kèm theo Thông tư 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow