Tố tụng Hành chính

Tố tụng Hành chính
Thủ tục tố tụng hành chính là trình tự, thủ tục khởi kiện và giải quyết các vụ án hành chính; thi hành án hành chính. Trong đó, cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, thực hiện quyền và nghĩa vụ theo luật định để giải quyết vụ án hành chính.

(Password to modify: hslaw.vn)
Mẫu Biên bản thương lượng việc bồi thường thiệt hại Mẫu Biên bản thương lượng việc bồi thường thiệt hạiMẫu Biên bản thương lượng việc bồi thường thiệt hại - Mẫu số 02 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính). >> Download
Đơn yêu cầu bồi thường (Đối với tổ chức bị thiệt hại) Đơn yêu cầu bồi thường (Đối với tổ chức bị thiệt hại)Đơn yêu cầu bồi thường (Đối với tổ chức bị thiệt hại) - Mẫu số 01c (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính). >> Download
Đơn yêu cầu bồi thường (Đối với trường hợp người bị thiệt hại chết) Đơn yêu cầu bồi thường (Đối với trường hợp người bị thiệt hại chết)Đơn yêu cầu bồi thường (Đối với trường hợp người bị thiệt hại chết) - Mẫu số 01b (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính). >> Download
Đơn yêu cầu bồi thường (Đối với cá nhân bị thiệt hại) Đơn yêu cầu bồi thường (Đối với cá nhân bị thiệt hại)Đơn yêu cầu bồi thường (Đối với cá nhân bị thiệt hại) - Mẫu số 01a (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính). >> Download
Biên bản vi phạm hành chính Biên bản vi phạm hành chínhMẫu Biên bản vi phạm hành chính - Mẫu số D 36-THA (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp). >> Download
Mẫu Đơn khiếu nại Mẫu Đơn khiếu nạiMẫu Đơn khiếu nại >> Download
Mẫu Đơn khởi kiện (Ban hành theo Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐTP) Mẫu Đơn khởi kiện (Ban hành theo Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐTP)Mẫu Đơn khởi kiện (Ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao). >> Download
Mẫu Biên bản giao nhận chứng cứ Mẫu Biên bản giao nhận chứng cứMẫu Biên bản giao nhận chứng cứ >> Download
Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (Dùng cho HĐXX) Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (Dùng cho HĐXX)Mẫu Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (Dùng cho Hội đồng xét xử). >> Download
Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗMẫu Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ. >> Download
Mẫu Giấy chứng nhận người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự Mẫu Giấy chứng nhận người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sựMẫu Giấy chứng nhận người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự >> Download
Mẫu Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Mẫu Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thờiMẫu Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời >> Download
Mẫu Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (Dùng cho Thẩm phán) Mẫu Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (Dùng cho Thẩm phán)Mẫu Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (Dùng cho Thẩm phán) >> Download
Mẫu Quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (Dùng cho Thẩm phán) Mẫu Quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (Dùng cho Thẩm phán)Mẫu Quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (Dùng cho Thẩm phán) >> Download
Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (Hội đồng xét xử ) Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (Hội đồng xét xử )Mẫu Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (Hội đồng xét xử ) >> Download
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow