Tố tụng Hình sự

Tố tụng Hình sự
Thủ tục tố tụng hình sự bao gồm: trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Trong đó, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định để giải quyết vụ án.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Biên bản tiêu huỷ tài sản, tang vật Biên bản tiêu huỷ tài sản, tang vậtMẫu Biênn bản tiêu huỷ tài sản, tang vật - Mẫu số D 35-THA (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp). >> Download
Biên bản giao quyết định, văn bản về thi hành án Biên bản giao quyết định, văn bản về thi hành ánMẫu Biên bản giao quyết định, văn bản về thi hành án - Mẫu số D 20-THA (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp). >> Download
Biên bản giải quyết việc thi hành án Biên bản giải quyết việc thi hành ánMẫu Biên bản giải quyết việc thi hành án - Mẫu số D 22-THA (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp). >> Download
Thông báo về việc kê biên tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng Thông báo về việc kê biên tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụngMẫu Thông báo về việc kê biên tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng - Mẫu số D 18-THA (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp). >> Download
Thông báo về việc thụ lý đơn khiếu nại (tố cáo) thi hành án Thông báo về việc thụ lý đơn khiếu nại (tố cáo) thi hành ánMẫu Thông báo về việc thụ lý đơn khiếu nại (tố cáo) thi hành án - Mẫu số D 10-THA (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp). >> Download
Biên bản xác minh điều kiện thi hành án Biên bản xác minh điều kiện thi hành ánMẫu Biên bản xác minh điều kiện thi hành án - Mẫu D 23-THA (Ban hành kèm theo Thông tư 09/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp). >> Download
Biên bản ghi nhận yêu cầu thi hành án Biên bản ghi nhận yêu cầu thi hành ánMẫu Biên bản ghi nhận yêu cầu thi hành án - Mẫu D 19-THA (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp). >> Download
Thông báo về việc tạm đình chỉ thi hành án Thông báo về việc tạm đình chỉ thi hành ánMẫu Thông báo về việc tạm đình chỉ thi hành án - Mẫu số D 09-THA (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp). >> Download
Kế hoạch cưỡng chế thi hành án Kế hoạch cưỡng chế thi hành ánMẫu Kế hoạch cưỡng chế thi hành án - Mẫu số D 44-THA (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp). >> Download
Mẫu Đơn khiếu nại (tố cáo) Mẫu Đơn khiếu nại (tố cáo)Mẫu Đơn khiếu nại (tố cáo) >> Download
Lệnh tạm giam - Mẫu số 01a Lệnh tạm giam - Mẫu số 01aMẫu Lệnh tạm giam - Mẫu số 01a dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án để áp dụng biện pháp tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm đối với bị can, bị cáo đang bị tạm giam (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02/10/2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao). >> Download
Lệnh tạm giam - Mẫu số 1b Lệnh tạm giam - Mẫu số 1bMẫu Lệnh tạm giam - Mẫu số 1b dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án để áp dụng biện pháp tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02/10/2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao). >> Download
Lệnh tạm giam - Mẫu số 02a Lệnh tạm giam - Mẫu số 02aLệnh tạm giam - Mẫu số 02a dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án hoặc Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao để áp dụng biện pháp tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam. >> Download
Lệnh tạm giam - Mẫu số 02b Lệnh tạm giam - Mẫu số 02bLệnh tạm giam - Mẫu số 02b dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Toà án hoặc Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao để áp dụng biện pháp tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang bị tạm giam. >> Download
Lệnh bắt và tạm giam Lệnh bắt và tạm giamMẫu Lệnh bắt và tạm giam - Mẫu số 01c dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án để áp dụng biện pháp bắt và tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm đối với bị can, bị cáo đang được toại ngoại. >> Download
Trang: 1 2 3  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow