Văn bản pháp luật dùng cho lãnh đạo và trưởng phòng tổ chức doanh nghiệp

Văn bản pháp luật dùng cho lãnh đạo và trưởng phòng tổ chức doanh nghiệp
Tổng hợp tất cả các văn bản pháp luật mới dùng cho lãnh đạo và trưởng phòng tổ chức doanh nghiệp ...
 
(password to modify: hslaw.vn
Nghị định số 66/2011/NĐ-CPNghị định số 66/2011/NĐ-CP quy định việc áp dụng Luật cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước. >> Download
Thông tư liên tịch 163/2010/TTLT-BTC-BNV ban hành ngày 20/10/2010Thông tư liên tịch 163/2010/TTLT-BTC-BNV ban hành ngày 20/10/2010 hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức ... >> Download
Thông tư số 13/2010/TT-BNV ban hành ngày 30/12/2010Thông tư số 13/2010/TT-BNV ban hành ngày 30/12/2010 quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 ... >> Download
Thông tư số 08/2011/TT-BNV ban hành ngày 02/06/2011Thông tư số 08/2011/TT-BNV ban hành ngày 02/06/2011 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức ... >> Download
Thông tư số 07/2010/TT-BNV ban hành ngày 26/7/2010Thông tư số 07/2010/TT-BNV ban hành ngày 26/7/2010 hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 8/03/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế ... >> Download
Thông tư 03/2011/TT-BNV ban hành ngày 25/01/2011Thông tư 03/2011/TT-BNV ban hành ngày 25/01/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo ... >> Download
Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ban hành ngày 31/08/2010Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ban hành ngày 31/08/2010 sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng ... >> Download
Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15/03/2010Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15/03/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức ... >> Download
Nghị định 66/2011/NĐ-CP ban hành ngày 01/8/2011Nghị định 66/2011/NĐ-CP ban hành ngày 01/8/2011 quy định việc áp dụng luật cán bộ, công chức đối với chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn ... >> Download
Nghị đinh số 21/2010/NĐ-CP ban hành ngày 08/03/2010Nghị đinh số 21/2010/NĐ-CP ban hành ngày 08/03/2010 về quản lý biên chế công chức ... >> Download
Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ban hành ngày 05/03/2010Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ban hành ngày 05/03/2010 về đào tạo, bồi dưỡng công chức ... >> Download
Nghị định 06/2010/NĐ-CP ban hành ngày 25/01/2010Nghị định 06/2010/NĐ-CP ban hành ngày 25/01/2010 quy định những người là công chức ... >> Download
Thông tư liên tịch số 10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT ban hành ngày 12/9/2005Thông tư liên tịch số 10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT ban hành ngày 12/9/2005 sửa đổi, bổ sung khoản 2, mục II thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 17/3/1999 ... >> Download
Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BLĐTBXH-BNG ban hành ngày 31/3/2006Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BLĐTBXH-BNG ban hành ngày 31/3/2006 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 141/2005/NĐ-CP ngày 11/11/2005 ... >> Download
Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-TLĐLĐVN-BLĐTBXH ban hành ngày 16/5/2005Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-TLĐLĐVN-BLĐTBXH ban hành ngày 16/5/2005 hướng dẫn về tổ chức và hoạt động đại hội công nhân viên chức trong công ty Nhà nước ... >> Download
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow