Văn bản pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, thay thế cán bộ, công chức lãnh đạo

Văn bản pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, thay thế cán bộ, công chức lãnh đạo
Tổng hợp tất cả các văn bản pháp luật mới về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, thay thế cán bộ, công chức lãnh đạo ...
 
(password to modify: hslaw.vn
Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV ban hành ngày 15/11/2013 Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV ban hành ngày 15/11/2013Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước >> Download
Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg Quyết định số 14/2013/QĐ-TTgQuyết định số 14/2013/QĐ-TTg về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. >> Download
Thông tư số 09/2012/TT-BTP Thông tư số 09/2012/TT-BTPThông tư số 09/2012/TT-BTP quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức công chức lãnh đạo cấp Vụ thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục Thi hành án dân sự. >> Download
Thông tư liên tịch số 84/2006/TTLT-BTC-BNV ban hành ngày 15/9/2006Thông tư liên tịch số 84/2006/TTLT-BTC-BNV ban hành ngày 15/9/2006 hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch công chức ngành Dự trữ quốc gia ... >> Download
Thông tư số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ban hành ngày 15/6/2005Thông tư số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ban hành ngày 15/6/2005 hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng ... >> Download
Thông tư số 04/2007/TT-BYT ban hành ngày 12/02/2007Thông tư số 04/2007/TT-BYT ban hành ngày 12/02/2007 hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y ... >> Download
Quyết định số 56/2006/QĐ-TTg ban hành ngày 13/03/2006Quyết định số 56/2006/QĐ-TTg ban hành ngày 13/03/2006 về việc tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc ... >> Download
Quyết định số 29/2006/QĐ-BYT ban hành ngày 29/9/2006Quyết định số 29/2006/QĐ-BYT ban hành ngày 29/9/2006 về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, viên chức ... >> Download
Quyết định 27/2003/QĐ-TTg ban hành ngày 19/02/2003Quyết định 27/2003/QĐ-TTg ban hành ngày 19/02/2003 về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyên, từ chức, miễn nhiệm cán bộ ... >> Download
 

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow