Văn bản pháp luật về hướng dẫn phân loại, xếp hạng, các tổ chức, đơn vị

Văn bản pháp luật về hướng dẫn phân loại, xếp hạng, các tổ chức, đơn vị
Tổng hợp tất cả các văn bản pháp luật mới về hướng dẫn phân loại, xếp hạng các tổ chức, đơn vị ...
 
(password to modify: hslaw.vn
Thông tư số 18/2006/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 28/11/2006Thông tư số 18/2006/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 28/11/2006 hướng dẫn xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành lao động ... >> Download
Thông tư số 11/2006/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 12/9/2006Thông tư số 11/2006/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 12/9/2006 hướng dẫn xếp hạng các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người cai nghiện ... >> Download
Thông tư 03/2007/TT-BYT ban hành ngày 8/02/2007Thông tư 03/2007/TT-BYT ban hành ngày 8/02/2007 về việc sửa đổi khoản 3 Mục IV Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế ... >> Download
 

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow