Văn bản pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, mã số ngạch cán bộ, công chức

Văn bản pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, mã số ngạch cán bộ, công chức
Tổng hợp tất cả các văn bản pháp luật mới về nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, mã số ngạch cán bộ, công chức ...
 
(password to modify: hslaw.vn
Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNVThông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập. >> Download
Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNVThông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập. >> Download
Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNVThông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập. >> Download
Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNVThông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non... >> Download
Thông tư số 13/2014/TT-BNV Thông tư số 13/2014/TT-BNVThông tư số 13/2014/TT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành lưu trữ. >> Download
Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNVThông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ. >> Download
Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg Quyết định số 51/2012/QĐ-TTgQuyết định số 51/2012/QĐ-TTg quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao. >> Download
Nghị định số 92/2014/NĐ-CP Nghị định số 92/2014/NĐ-CPNghị định số 92/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra. >> Download
Thông tư số 14/2014/TT-BNV Thông tư số 14/2014/TT-BNVThông tư số 14/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư. >> Download
Nghị định số 97/2011/NĐ-CP Nghị định số 97/2011/NĐ-CPNghị định số 97/2011/NĐ-CP quy định về Thanh tra viên và Cộng tác viên Thanh tra. >> Download
Thông tư số 10/2010/TT-BNV Thông tư số 10/2010/TT-BNVThông tư số 10/2010/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chấp hành viên và thư ký thi hành án dân sự. >> Download
Thông tư số 09/2010/TT-BNV Thông tư số 09/2010/TT-BNVThông tư số 09/2010/TT-BNV của Bộ nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. >> Download
Quyết định 10/2007/QĐ-BYT ban hành ngày 24/01/2007Quyết định 10/2007/QĐ-BYT ban hành ngày 24/01/2007 về việc ban hành tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế ... >> Download
Quyết định 11/2006/QĐ-BNV ban hành ngày 5/10/2006Quyết định 11/2006/QĐ-BNV ban hành ngày 5/10/2006 về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành khoa hoạc và công nghệ ... >> Download
Quyết định 09/2006/QĐ-BNV ban hành ngày 5/10/2006Quyết định 09/2006/QĐ-BNV ban hành ngày 5/10/2006 về việc ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành kiểm lâm ... >> Download
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow