Văn bản pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng, khen thưởng, kỷ luật

Văn bản pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng, khen thưởng, kỷ luật
Tổng hợp tất cả các văn bản pháp luật mới về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng, khen thưởng, kỷ luật ...
 
(password to modify: hslaw.vn
Thông tư số 02/2015/TT- UBDT Thông tư số 02/2015/TT- UBDTThông tư số 02/2015/TT- UBDT hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Cơ quan công tác dân tộc >> Download
Nghị định quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập Nghị định quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lậpNghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. >> Download
Nghị định số 27/2012/NĐ-CP Nghị định số 27/2012/NĐ-CPNghị định số 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. >> Download
Nghị định số 211/2013/NĐ-CP Nghị định số 211/2013/NĐ-CPNghị định số 211/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP. >> Download
Thông tư số 67/2013/TT-BGTVT Thông tư số 67/2013/TT-BGTVTThông tư số 67/2013/TT-BGTVT quy định về trách nhiệm của cá nhân và việc xử lý vi phạm trong công tác thanh tra của ngành Giao thông vận tải. >> Download
Thông tư số 26/2013/TT-BGTVT Thông tư số 26/2013/TT-BGTVTThông tư số 26/2013/TT-BGTVT Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải được giao nhiệm vụ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa. >> Download
Nghị định số 34/2011/NĐ-CP Nghị định số 34/2011/NĐ-CPNghị định số 34/2011/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức. >> Download
Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15/05/2010Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15/05/2010 về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan ... >> Download
Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ban hành ngày 27/04/2010Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ban hành ngày 27/04/2010 quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức ... >> Download
Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ban hành ngày 17/05/2011Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ban hành ngày 17/05/2011 quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức ... >> Download
Thông tư liên tịch số 527/2007/TTLT-TTCP-BNV-UBKTTW ban hành ngày 22/03/2007Thông tư liên tịch số 527/2007/TTLT-TTCP-BNV-UBKTTW ban hành ngày 22/03/2007 hướng dẫn việc xác định cơ quan, đơn vị tiến hành xác minh tài sản, thu nhập phục vụ bầu cử đại biểu ... >> Download
Thông tư số 556/2007/TT-TTCP ban hành ngày 26/3/2007Thông tư số 556/2007/TT-TTCP ban hành ngày 26/3/2007 hướng dẫn việc kê khai, xác minh và công khai kết luận xác minh tài sản, thu nhập phục vụ bầu cử đại biểu quốc hội ... >> Download
Thông tư số 101/2006/TT-BTC ban hành ngày 31/10/2006Thông tư số 101/2006/TT-BTC ban hành ngày 31/10/2006 hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính và bồi thường thiệt hại trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ... >> Download
Thông tư số 98/2006/TT-BTC ban hành ngày 20/10/2006Thông tư số 98/2006/TT-BTC ban hành ngày 20/10/2006 hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định ... >> Download
Thông tư số 76/2006/TT-BTC ban hành ngày 22/8/2006Thông tư số 76/2006/TT-BTC ban hành ngày 22/8/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006 của Chình phủ quy định chi tiết ... >> Download
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow