Văn bản pháp luật về thực hiện lương hưu và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Văn bản pháp luật về thực hiện lương hưu và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Tổng hợp tất cả các văn bản pháp luật mới về hướng dẫn thực hiện lương hưu và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ...
 
(password to modify: hslaw.vn
Nghị định số 115/2015/NĐ-CP Nghị định số 115/2015/NĐ-CPNghị định số 115/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc... >> Download
Thông tư 130/2015/TT-BTC Thông tư 130/2015/TT-BTCThông tư 130/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 115/2013/TT-BTC ngày 20/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và Quỹ hưu trí tự nguyện. >> Download
Nghị định 70/2015/NĐ-CP Nghị định 70/2015/NĐ-CPNghị định 70/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu... >> Download
Quyết định số 1584/QĐ-TTg Quyết định số 1584/QĐ-TTgQuyết định số 1584/QĐ-TTg Về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2015 -2020... >> Download
Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXHThông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP... >> Download
Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTCThông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y Tế, Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế... >> Download
Nghị định số 67/2010/NĐ-CP Nghị định số 67/2010/NĐ-CPNghị định số 67/2010/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. >> Download
Nghị định số 46/2010/NĐ-CP Nghị định số 46/2010/NĐ-CPNghị định số 46/2010/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức. >> Download
Nghị định số 29/2013/NĐ-CP Nghị định số 29/2013/NĐ-CPNghị định số 29/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. >> Download
Thông tư số 21/2005/TTLT-BYT-BTC ban hành ngày 27/7/2005Thông tư số 21/2005/TTLT-BYT-BTC ban hành ngày 27/7/2005 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc ... >> Download
Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ban hành ngày 21/11/2006Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ban hành ngày 21/11/2006 hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng ... >> Download
Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BYT-BTC ban hành ngày 06/12/2006Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BYT-BTC ban hành ngày 06/12/2006 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của thông tư liên tịch số 21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 ... >> Download
Thông tư liên tịch số 13/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ban hành ngày 14/11/2006Thông tư liên tịch số 13/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ban hành ngày 14/11/2006 sửa đổi, bổ sung một số điểm thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 ... >> Download
Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ban hành ngày 30/3/2007Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ban hành ngày 30/3/2007 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện ... >> Download
Thông tư số 01/2006/TTLT-BNV-BTC ban hành ngày 15/9/2006Thông tư số 01/2006/TTLT-BNV-BTC ban hành ngày 15/9/2006 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/10/2006 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc ... >> Download
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow