Luật hôn nhân và gia đình - Hỏi và đáp

Phòng chống bạo lực gia đình - Hỏi và đáp Phòng chống bạo lực gia đình - Hỏi và đáp

Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình...
>>chi tiết
Hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài - Hỏi và đáp Hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài - Hỏi và đáp

Theo quy định của Luật hôn nhân gia đình năm 2000, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được tôn trọng và bảo vệ phù hợp với các quy định của pháp luật...
 
>>chi tiết
Giải quyết các tình huống tranh chấp về tài sản - Hỏi và đáp Giải quyết các tình huống tranh chấp về tài sản - Hỏi và đáp

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng...
   
>>chi tiết
Về việc nuôi con nuôi - Hỏi và đáp Về việc nuôi con nuôi - Hỏi và đáp

Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận nuôi con nuôi và người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho người được nhận làm con nuôi...
 

>>chi tiết
Các quy định về cấp dưỡng - Hỏi và đáp Các quy định về cấp dưỡng - Hỏi và đáp

Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ và con, giữa anh, chị, em với nhau, giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu, giữa vợ, chồng theo quy định của...
>>chi tiết
Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con - Hỏi và đáp Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con - Hỏi và đáp

Luật hôn nhân gia đình năm 2000 quy định: Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền thương yêu, trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con...
>>chi tiết
Thủ tục kết hôn, ly hôn - Hỏi và đáp Thủ tục kết hôn, ly hôn - Hỏi và đáp

Luật hôn nhân gia đình là đạo luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam quy định về điều kiện, thủ tục kết hôn, ly hôn và các vấn đề phát sinh trong quan hệ  hôn nhân...
>>chi tiết
Những quy định chung về Hôn nhân và gia đình - Hỏi và đáp Những quy định chung về Hôn nhân và gia đình - Hỏi và đáp

Luật hôn nhân gia đình là đạo luật cơ bản nhằm bảo vệ các quan hệ gia đình  có gắn kết với đạo đức xã hội; kế thừa, phát triển phong tục tốt đẹp của dân tộc...
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

Biểu mẫu

Từ khóa liên quan

 
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tầng 22, Toà nhà số 48 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow