Khung giá đất Thành phố Cần Thơ

Khung giá đất Thành phố Cần Thơ
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Thành phố ...
Bảng giá đất Quận Thốt Nốt TP Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019) Bảng giá đất Quận Thốt Nốt TP Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019)Bảng giá đất Quận Thốt Nốt Thành Phố Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Quận Ô Môn TP Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019) Bảng giá đất Quận Ô Môn TP Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019)Bảng giá đất Quận Ô Môn Thành Phố Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Quận Ninh Kiều TP Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019) Bảng giá đất Quận Ninh Kiều TP Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019)Bảng giá đất Quận Ninh Kiều Thành Phố Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Quận Cái Răng TP Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019) Bảng giá đất Quận Cái Răng TP Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019)Bảng giá đất Quận Cái Răng Thành Phố Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Quận Bình Thủy TP Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019) Bảng giá đất Quận Bình Thủy TP Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019)Bảng giá đất Quận Bình Thủy Thành Phố Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Vĩnh Thạnh Thành Phố Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019) Bảng giá đất Huyện Vĩnh Thạnh Thành Phố Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019)Bảng giá đất Huyện Vĩnh Thạnh Thành Phố Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Thới Lai Thành Phố Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019) Bảng giá đất Huyện Thới Lai Thành Phố Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019)Bảng giá đất Huyện Thới Lai Thành Phố Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Phong Điền Thành Phố Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019) Bảng giá đất Huyện Phong Điền Thành Phố Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019)Bảng giá đất Huyện Phong Điền Thành Phố Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Cờ Đỏ Thành Phố Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019) Bảng giá đất Huyện Cờ Đỏ Thành Phố Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019)Bảng giá đất Huyện Cờ Đỏ Thành Phố Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất trồng cây hàng năm TP Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019) Bảng giá đất trồng cây hàng năm TP Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019)Bảng giá đất trồng cây hàng năm TP Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất trồng cây lâu năm TP Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019) Bảng giá đất trồng cây lâu năm TP Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019)Bảng giá đất trồng cây lâu năm TP Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp TP Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019) Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp TP Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019)Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp TP Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn TP Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019) Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn TP Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019)Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn TP Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất ở tại nông thôn TP Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019) Bảng giá đất ở tại nông thôn TP Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019)Bảng giá đất ở tại nông thôn trên địa bàn TP Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ... >> Download
Nguyên tắc xác định giá đất trên địa bàn TP Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019) Nguyên tắc xác định giá đất trên địa bàn TP Cần Thơ định kỳ 05 năm (2015-2019)Nguyên tắc xác định giá các loại đất trên địa bàn TP Cần Thơ định kỳ 05 năm 2015-2019 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND... >> Download
Trang: 1 2 3 4 5  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow