Khung giá đất thành phố Hồ Chí Minh

Khung giá đất thành phố Hồ Chí Minh
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ...
Bảng giá đất ở Huyện Cần Giờ Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất ở Huyện Cần Giờ Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất ở Huyện Cần Giờ Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố... >> Download
Bảng giá đất ở Huyện Củ Chi Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất ở Huyện Củ Chi Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất ở Huyện Củ Chi Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố... >> Download
Bảng giá đất ở Huyện Nhà Bè Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất ở Huyện Nhà Bè Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất ở Huyện Nhà Bè Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố... >> Download
Bảng giá đất ở Huyện Hóc Môn Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất ở Huyện Hóc Môn Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất ở Huyện Hóc Môn Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố... >> Download
Bảng giá đất ở Huyện Bình Chánh Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất ở Huyện Bình Chánh Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất ở Huyện Bình Chánh Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố... >> Download
Bảng giá đất ở Quận Tân Phú Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất ở Quận Tân Phú Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất ở Quận Tân Phú Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố... >> Download
Bảng giá đất ở Quận Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất ở Quận Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất ở Quận Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố... >> Download
Bảng giá đất ở Quận Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất ở Quận Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất ở Quận Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố... >> Download
Bảng giá đất ở Quận Gò Vấp Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất ở Quận Gò Vấp Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất ở Quận Gò Vấp Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố... >> Download
Bảng giá đất ở Quận Bình Tân Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất ở Quận Bình Tân Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất ở Quận Bình Tân Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố... >> Download
Bảng giá đất ở Quận Phú Nhuận Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất ở Quận Phú Nhuận Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất ở Quận Phú Nhuận Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố... >> Download
Bảng giá đất ở Quận Bình Thạnh Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất ở Quận Bình Thạnh Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất ở Quận Bình Thạnh Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố... >> Download
Bảng giá đất ở Quận 12 Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất ở Quận 12 Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất ở Quận 12 Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố... >> Download
Bảng giá đất ở Quận 11 Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất ở Quận 11 Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất ở Quận 11 Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố... >> Download
Bảng giá đất ở Quận 10 Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất ở Quận 10 Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất ở Quận 10 Thành Phố Hồ Chí Minh 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố... >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow