Khung giá đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Khung giá đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ...
Bảng giá đất trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND Quyết định số 65/2014/QĐ-UBNDQuyết định số 65/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu... >> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND... >> Download
Tỉnh "Bà Rịa - Vũng Tàu" - Khung giá đất năm 2013Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2013 >> Download
Giá đất Thị Xã Bà Rịa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012Giá đất Thị Xã Bà Rịa năm 2012 kèm theo Quyết định số: 71/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012 >> Download
Giá đất Thành Phố Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012Giá đất Thành Phố Vũng Tàu năm 2012 kèm theo Quyết định số: 71/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012 >> Download
Giá đất Huyện Xuyên Mộc Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012Giá đất Huyện Xuyên Mộc năm 2012 kèm theo Quyết định số: 71/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012 >> Download
Giá đất Huyện Tân Thành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012Giá đất Huyện Tân Thành  năm 2012 kèm theo Quyết định số: 71/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012 >> Download
Giá đất Huyện Đất Đỏ Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012Giá đất Huyện Đất Đỏ năm 2012 kèm theo Quyết định số: 71/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012 >> Download
Giá đất Huyện Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012Giá đất Huyện Côn Đảo năm 2012 kèm theo Quyết định số: 71/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012 >> Download
Giá đất Huyện Long Điền Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012Giá đất Huyện Long Điền năm 2012 kèm theo Quyết định số: 71/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012 >> Download
Giá đất Huyện Châu Đức Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012Giá đất Huyện Châu Đức năm 2012 kèm theo Quyết định số: 71/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012 >> Download
Quyết định ban hành khung giá đất trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012Quyết định số: 71/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012 >> Download
 

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow