Khung giá đất tỉnh Bến Tre

Khung giá đất tỉnh Bến Tre
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bến Tre, giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Bến Tre ...
Bảng giá đất Tỉnh Bến tre giai đoạn năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Tỉnh Bến tre giai đoạn năm 2015 - 2019Bảng giá đất Tỉnh Bến tre giai đoạn năm 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bến Tre năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bến Tre năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND Quy định giá đất Tỉnh Bến Tre năm 2014Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bến Tre năm 2014... >> Download
Tỉnh "Bà Rịa - Vũng Tàu" - Khung giá đất năm 2013Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2013 >> Download
Tỉnh Bến Tre - Khung giá đất năm 2013Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2013 quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2013 >> Download
Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2012.Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2012. >> Download
Khung giá đất thành phố Bến Tre tỉnh Bến Tre năm 2012Khung giá đất thành phố Bến Tre năm 2012 Ban hành kèm theo Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2012. >> Download
Khung giá đất huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre năm 2012Khung giá đất huyện Chợ Lách năm 2012 Ban hành kèm theo Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2012. >> Download
Khung giá đất huyện Thạnh Phú Thành tỉnh Bến Tre năm 2012Khung giá đất huyện Thạnh Phú năm 2012 Ban hành kèm theo Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2012. >> Download
Khung giá đất huyện Mỏ Cày Nam Thành tỉnh Bến Tre năm 2012Khung giá đất huyện Mỏ Cày Nam năm 2012 Ban hành kèm theo Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2012. >> Download
Khung giá đất huyện Mỏ Cày Bắc Thành tỉnh Bến Tre năm 2012Khung giá đất huyện Mỏ Cày Bắc năm 2012 Ban hành kèm theo Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2012. >> Download
Khung giá đất huyện Giòng Chôm Thành tỉnh Bến Tre năm 2012Khung giá đất huyện Giòng Chôm năm 2012 Ban hành kèm theo Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2012. >> Download
Khung giá đất huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre năm 2012Khung giá đất huyện Châu Thành năm 2012 Ban hành kèm theo Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2012. >> Download
Khung giá đất huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre năm 2012Khung giá đất huyện Ba Tri năm 2012 Ban hành kèm theo Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2012. >> Download
Khung giá đất huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre năm 2012Khung giá đất huyện Bình Đại năm 2012 Ban hành kèm theo Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2012. >> Download
 

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow