Khung giá đất tỉnh Bình Phước

Khung giá đất tỉnh Bình Phước
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Bình Phước...
Bảng giá đất Tỉnh Bình Phước 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Tỉnh Bình Phước 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất Tỉnh Bình Phước 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết Định số 32/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Phước... >> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bình Phước Năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bình Phước Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND Quy định giá đất trên địa bàn Tỉnh Bình PhướcQuyết định số 57/2013/QĐ-UBND ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bình Phước... >> Download
Bảng phân loại Tỉnh Bình Phước - Khung giá đất năm 2013Bảng quy định các trục đường và phân loại khu vực thuộc khu vực ven đô thị, ven trục giao thông chính, ven trung tâm thương mại, dịch vụ theo Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND thông qua quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2013 >> Download
Bảng phân vùng Tỉnh Bình Phước - Khung giá đất năm 2013Bảng phân vùng các loại xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND thông qua quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2013 >> Download
Bảng quy định phân loại đường phố Tỉnh Bình Phước - Khung giá đất năm 2013Bảng quy định phân loại đường phố đối với khu vực nội ô thị xã, thị trấn theo Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND thông qua quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2013 >> Download
Đất ở rừng sản xuất Tỉnh Bình Phước - Khung giá đất năm 2013Đất ở rừng sản xuất theo Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND thông qua quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2013 >> Download
Đất ở ven đô thị Tỉnh Bình Phước - Khung giá đất năm 2013Đất ở ven đô thị theo Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND thông qua quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2013 >> Download
Đất ở nông thôn Tỉnh Bình Phước - Khung giá đất năm 2013Đất ở nông thôn theo Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND thông qua quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2013 >> Download
Đất ở đô thị Tỉnh Bình Phước - Khung giá đất năm 2013Đất ở đô thị theo Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND thông qua quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2013 >> Download
Đất nuôi trồng thủy sản và đất rừng phòng hộ Tỉnh Bình Phước - Khung giá đất năm 2013Đất nuôi trồng thủy sản và đất rừng phòng hộ theo Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND thông qua quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2013 >> Download
Đất trồng cây lâu năm Tỉnh Bình Phước - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất trồng cây lâu năm theo Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND thông qua quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2013 >> Download
Tỉnh Bình Phước - Khung giá đất năm 2013Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND thông qua quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2013 >> Download
Giá đất Thị xã Đồng Xoài Tỉnh Bình Phước năm 2012Giá đất Thị xã Đồng Xoài năm 2012 kèm theo Quyết định số: 67/2011/QB-UBND ban hành ngày 21/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bình Phước quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bình Phước năm 2012 >> Download
Giá đất Thị xã Đồng Xoài Tỉnh Bình Phước năm 2012Giá đất Thị xã Đồng Xoài năm 2012 kèm theo Quyết định số: 67/2011/QĐ-UBND ban hành ngày 21/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bình Phước quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bình Phước năm 2012 >> Download
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow