Khung giá đất tỉnh Cà Mau

Khung giá đất tỉnh Cà Mau
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Cà Mau, giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Cà Mau ...
Bảng giá đất ở tại nông thôn Tỉnh Cà Mau năm 2015 Bảng giá đất ở tại nông thôn Tỉnh Cà Mau năm 2015Bảng giá đất ở tại nông thôn Tỉnh Cà Mau năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất nông nghiệp Tỉnh Cà Mau năm 2015 Bảng giá đất nông nghiệp Tỉnh Cà Mau năm 2015Bảng giá đất nông nghiệp Tỉnh Cà Mau năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất đô thị Tỉnh Cà Mau năm 2015 Bảng giá đất đô thị Tỉnh Cà Mau năm 2015Bảng giá đất đô thị Tỉnh Cà Mau năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND Quyết định số 31/2014/QĐ-UBNDQuyết định số 31/2014/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau... >> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Cà Mau năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Cà Mau năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định 21/2013/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định 21/2013/QĐ-UBND quy định giá đất Tỉnh Cà Mau Năm 2014Quyết định 21/2013/QĐ-UBND ban hành quy định giá các loại đất Tỉnh Cà Mau Năm 2014... >> Download
Đất nông nghiệp Tỉnh Cà Mau - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất nông nghiệp theo Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012 quy định mức giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau >> Download
Đất ở nông thôn Thành phố Cà Mau Tỉnh Cà Mau - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất ở nông thônThành phố Cà Mau theo Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012 quy định mức giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau >> Download
Đất ở đô thị Thành phố Cà Mau Tỉnh Cà Mau - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất ở đô thị Thành phố Cà Mau theo Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012 quy định mức giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau >> Download
Đất ở đô thị Huyện Phú Tân Tỉnh Cà Mau - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất ở đô thị Huyện Phú Tân theo Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012 quy định mức giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau >> Download
Đất ở nông thôn Huyện Phú Tân Tỉnh Cà Mau - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất ở nông thôn Huyện Phú Tân theo Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012 quy định mức giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau >> Download
Đất ở nông thôn Huyện Ngọc Hiển Tỉnh Cà Mau - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất ở nông thôn Huyện Ngọc Hiển theo Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012 quy định mức giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau >> Download
Đất ở đô thị Huyện Ngọc Hiển Tỉnh Cà Mau - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất ở đô thị Huyện Ngọc Hiển theo Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012 quy định mức giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau >> Download
Đất ở đô thị Thị trấn Trần Văn Thời Tỉnh Cà Mau - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất ở đô thị Thị trấn Trần Văn Thời theo Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012 quy định mức giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau >> Download
Đất ở nông thôn Thị trấn Trần Văn Thời Tỉnh Cà Mau - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất ở nông thôn Thị trấn Trần Văn Thời theo Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012 quy định mức giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau >> Download
Trang: 1 2 3  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow