Khung giá đất Tỉnh Đồng Nai

Khung giá đất Tỉnh Đồng Nai
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai...
Bảng giá đất Tỉnh Đồng Nai giai đoạn năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Tỉnh Đồng Nai giai đoạn năm 2015 - 2019Bảng giá đất Tỉnh Đồng Nai giai đoạn năm 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND Quyết định số 64/2014/QĐ-UBNDQuyết định số 64/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định giá các loại đất Tỉnh Đồng Nai 05 năm giai đoạn 2015 - 2019... >> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 75/2013/QĐ-UBND... >> Download
Giá đất ở đô thị Tỉnh Đồng Nai - Khung giá đất năm 2013Giá đất ở đô thị  theo Quyết định số 76/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2012 về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai >> Download
Giá đất ở nông thôn Tỉnh Đồng Nai - Khung giá đất năm 2013Giá đất ở nông thôn theo Quyết định số 76/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2012 về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai >> Download
Giá đất nuôi trồng thủy sản Tỉnh Đồng Nai - Khung giá đất năm 2013Giá đất nuôi trồng thủy sản theo Quyết định số 76/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2012 về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai >> Download
Giá đất rừng sản xuất Tỉnh Đồng Nai - Khung giá đất năm 2013Giá đất rừng sản xuất theo Quyết định số 76/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2012 về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai >> Download
Giá đất trông cây lâu năm Tỉnh Đồng Nai - Khung giá đất năm 2013Giá đất trông cây lâu năm theo Quyết định số 76/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2012 về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai >> Download
Giá đất trông cây hàng năm Tỉnh Đồng Nai - Khung giá đất năm 2013Giá đất trông cây hàng năm theo Quyết định số 76/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2012 về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai >> Download
Tỉnh Đồng Nai - Khung giá đất năm 2013Quyết định số 76/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2012 về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai >> Download
Giá đất Thị Xã Long Thành Tỉnh Đồng Nai năm 2012Giá đất Thị Xã Long Thành năm 2012 kèm theo Quyết đinh số: 72/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai năm 2012 >> Download
Giá đất Thành Phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai năm 2012Giá đất Thành Phố Biên Hòa năm 2012 kèm theo Quyết đinh số: 72/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai năm 2012 >> Download
Giá đất Huyện Xuân Lộc Tỉnh Đồng Nai năm 2012Giá đất Huyện Xuân Lộc năm 2012 kèm theo Quyết đinh số: 72/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai năm 2012 >> Download
Giá đất Huyện Vĩnh Cửu Tỉnh Đồng Nai năm 2012Giá đất Huyện Vĩnh Cửu năm 2012 kèm theo Quyết đinh số: 72/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai năm 2012 >> Download
Giá đất Huyện Trảng Bom Tỉnh Đồng Nai năm 2012Giá đất Huyện Trảng Bom năm 2012 kèm theo Quyết đinh số: 72/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai năm 2012 >> Download
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow