Khung giá đất tỉnh Kiên Giang

Khung giá đất tỉnh Kiên Giang
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Kiên Giang, giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Kiên Giang ...
Bảng giá đất Tỉnh Kiên Giang năm 2015 Bảng giá đất Tỉnh Kiên Giang năm 2015Bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn Tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND. >> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Kiên Giang Năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Kiên Giang Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND... >> Download
Tỉnh Kiên Giang - Khung giá đất năm 2013Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 12 năm 2012 về việc ban hành Bảng quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang >> Download
Khung giá đất thị xã Hà Tiên tỉnh Kiên Giang năm 2012
Khung giá đất thị xã Hà Tiên ban hành theo Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
>> Download
Khung giá đất thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang năm 2012
Khung giá đất thành phố Rạch Giá ban hành theo Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Kiên Giang
>> Download
Khung giá đất huyện Vĩnh Thuận tỉnh Kiên Giang năm 2012
Khung giá đất huyện Vĩnh Thuận ban hành theo Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Kiên Giang
>> Download
Khung giá đất huyện U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang năm 2012
Khung giá đất huyện U Minh Thượng ban hành theo Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Kiên Giang
>> Download
Khung giá đất huyện Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang năm 2012
Khung giá đất huyện Tân Hiệp ban hành theo Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Kiên Giang
>> Download
Khung giá đất huyện Phú Quôc tỉnh Kiên Giang năm 2012
Khung giá đất huyện Phú Quốc ban hành theo Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Kiên Giang
>> Download
Khung giá đất huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang năm 2012
Khung giá đất huyện Kiên Lương ban hành theo Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Kiên Giang
>> Download
Khung giá đất huyện Kiên Hải tỉnh Kiên Giang năm 2012Khung giá đất huyện Kiên Hải ban hành theo Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Kiên Giang
>> Download
Khung giá đất huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang năm 2012Khung giá đất huyện Hòn Đất ban hành theo Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Kiên Giang
>> Download
Khung giá đất huyện Gò Quao tỉnh Kiên Giang năm 2012Khung giá đất huyện Gò Quao ban hành theo Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Kiên Giang
>> Download
Khung giá đất huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang năm 2012Khung giá đất huyện Giồng Riềng ban hành theo Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Kiên Giang
>> Download
Khung giá đất huyện Giang Thành tỉnh Kiên Giang năm 2012Khung giá đất huyện Giang Thành ban hành theo Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang >> Download
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow