Khung giá đất tỉnh Long An

Khung giá đất tỉnh Long An
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Long An, giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Long An ...
Bảng giá đất Tỉnh Long An định kỳ 5 năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Tỉnh Long An định kỳ 5 năm 2015 - 2019Bảng giá đất Tỉnh Long An định kỳ 5 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND Quyết định số 60/2014/QĐ-UBNDQuyết định số 60/2014/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn Tỉnh Long An... >> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Long An Năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Long An Năm 2014 Ban hành kèm theo Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND... >> Download
Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp Tỉnh Long An - Khung giá đất năm 2013Đất sản xuất kinh doanh phi nông nhiệp theo Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Long An >> Download
Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp Tỉnh Long An - Khung giá đất năm 2013Đất sản xuất kinh doanh phi nông nhiệp theo Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Long An >> Download
Huyện Tân Hưng Tỉnh Long An - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất ở Huyện Tân Hưng theo Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Long An >> Download
Huyện Vĩnh Hưng Tỉnh Long An - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất ở Huyện Vĩnh Hưng theo Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Long An >> Download
Huyện Mộc Hóa Tỉnh Long An - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất ở Huyện Mộc Hóa theo Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Long An >> Download
Huyện Tân Thạnh Tỉnh Long An - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất ở Huyện Tân Thạnh theo Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Long An >> Download
Huyện Thạch Hóa Tỉnh Long An - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất ở Huyện Thạch Hóa theo Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Long An >> Download
Huyện Đức Huệ Tỉnh Long An - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất ở Huyện Đức Huệ theo Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Long An >> Download
Huyện Cần Giuộc Tỉnh Long An - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất ở Huyện Cần Giuộc theo Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Long An >> Download
Huyện Cần Đước Tỉnh Long An - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất ở Huyện Cần Đước theo Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Long An >> Download
Huyện Thủ Thừa Tỉnh Long An - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất ở Huyện Thủ Thừa theo Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Long An >> Download
Huyện Châu Thành Tỉnh Long An - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất ở Huyện Châu Thành theo Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Long An >> Download
Trang: 1 2 3  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow