Khung giá đất tỉnh Tiền Giang

Khung giá đất tỉnh Tiền Giang
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Tiền Giang, giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Tiền Giang ...
Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2015 Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2015Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang... >> Download
Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND Quyết định số 41/2014/QĐ-UBNDQuyết định số 41/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Tiền Giang năm 2015... >> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Tiền Giang năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Tiền Giang năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2012Quyết định ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2012 Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang >> Download
Khung giá đất thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang năm 2012Khung giá đất thị xã Gò Công năm 2012 Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang >> Download
Khung giá đất thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang năm 2012Khung giá đất thành phố Mỹ Tho năm 2012 Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang >> Download
Khung giá đất huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang năm 2012Khung giá đất huyện Tân Phước năm 2012 Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang >> Download
Khung giá đất huyện Tân Phú Đông tỉnh Tiền Giang năm 2012Khung giá đất huyện Tân Phú Đông năm 2012 Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang >> Download
Khung giá đất huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang năm 2012Khung giá đất huyện Gò Công Tây năm 2012 Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang >> Download
Khung giá đất huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang năm 2012Khung giá đất huyện Gò Công Đông năm 2012 Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang >> Download
Khung giá đất huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang năm 2012Khung giá đất huyện Chợ Gạo năm 2012 Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang >> Download
Khung giá đất huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang năm 2012Khung giá đất huyện Châu Thành năm 2012 Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang >> Download
Khung giá đất huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang năm 2012Khung giá đất huyện Cai Lậy năm 2012 Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang >> Download
Khung giá đất huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang năm 2012Khung giá đất huyện Cái Bè năm 2012 Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang >> Download
 

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow