Khung giá đất tỉnh Vĩnh Long

Khung giá đất tỉnh Vĩnh Long
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long, giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long ...
Bảng giá đất Tỉnh Vĩnh Long Năm 2015 Bảng giá đất Tỉnh Vĩnh Long Năm 2015Bảng giá đất Tỉnh Vĩnh Long Năm 2015 Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Vĩnh Long... >> Download
Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND Quyết định số 27/2014/QĐ-UBNDQuyết định số 27/2014/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long... >> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long Năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND Quy định giá đất trên địa bàn Tỉnh Vĩnh LongQuyết định số 11/2013/QĐ-UBND ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long... >> Download
Đất trồng cây lâu năm Tỉnh Vĩnh Long - Khung giá đất năm 2013

Khung giá đất trồng cây lâu năm theo Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định giá các loại đất năm 2013.

>> Download
Đất trồng cây hàng năm Tỉnh Vĩnh Long - Khung giá đất năm 2013

Khung giá đất trồng cây hàng năm theo Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định giá các loại đất năm 2013.

>> Download
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị Tỉnh Vĩnh Long - Khung giá đất năm 2013

Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị theo Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định giá các loại đất năm 2013.

>> Download
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn Tỉnh Vĩnh Long - Khung giá đất năm 2013

Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn theo Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định giá các loại đất năm 2013.

>> Download
Đất ở tại nông thôn Tỉnh Vĩnh Long - Khung giá đất năm 2013

Khung giá đất ở tại nông thôn theo Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định giá các loại đất năm 2013.

>> Download
Đất nuôi trồng thủy sản Tỉnh Vĩnh Long - Khung giá đất năm 2013

Khung giá đất nuôi trồng thủy sản theo Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định giá các loại đất năm 2013.

>> Download
Đất ở đô thị Tỉnh Vĩnh Long - Khung giá đất năm 2013

Khung giá đất ở đô thị theo Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định giá các loại đất năm 2013.

>> Download
Tỉnh Vĩnh Long - Khung giá đất năm 2013

Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định giá các loại đất năm 2013

>> Download
Khung giá đất thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long năm 2012Khung giá đất thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long năm 2012 Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long >> Download
Khung giá đất huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long năm 2012Khung giá đất huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long năm 2012 Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long >> Download
Khung giá đất huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long năm 2012Khung giá đất huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long năm 2012 Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long >> Download
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow