Khung giá đất Thành phố Đà Nẵng

Khung giá đất Thành phố Đà Nẵng
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đà Nẵng và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Đà Nẵng ...
 
(Password to modify: hslaw.vn
Bảng giá đất TP Đà Nẵng Năm 2015 Bảng giá đất TP Đà Nẵng Năm 2015Bảng giá đất Thành Phố Đà Nẵng Năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND Quyết định số 50/2014/QĐ-UBNDQuyết định số 50/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2015... >> Download
Bảng giá đất để tính các khoản nghĩa vụ tài chính đối với các đường chưa đặt tên trong các khu dân cư, khu CN trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng Năm 2014Bảng giá đất để tính các khoản nghĩa vụ tài chính đối với các đường chưa đặt tên trong các khu dân cư, khu CN trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng phân loại vị trí, khu vực và giá đất ở Huyện Hòa Vang Thành Phố Đà Nẵng Năm 2014Bảng phân loại vị trí, khu vực và giá đất ở Huyện Hòa Vang Thành Phố Đà Nẵng Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng phân loại vị trí, khu vực và giá đất ở Quận Cẩm Lệ Thành Phố Đà Nẵng Năm 2014Bảng phân loại vị trí, khu vực và giá đất ở Quận Cẩm Lệ Thành Phố Đà Nẵng Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng phân loại vị trí, khu vực và giá đất ở Quận Liên Chiểu Thành Phố Đà Nẵng Năm 2014Bảng phân loại vị trí, khu vực và giá đất ở Quận Liên Chiểu Thành Phố Đà Nẵng Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng phân loại vị trí, khu vực và giá đất ở Quận Ngũ Hành Sơn Thành Phố Đà Nẵng Năm 2014Bảng phân loại vị trí, khu vực và giá đất ở Quận Ngũ Hành Sơn Thành Phố Đà Nẵng Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng phân loại đường phố và giá đất ở ven trung tâm đô thị thành phố Đà Nẵng Năm 2014Bảng phân loại đường phố và giá đất ở ven trung tâm đô thị thành phố Đà Nẵng Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng phân loại đường phố và giá đất ở đô thị thành phố Đà Nẵng Năm 2014Bảng phân loại đường phố và giá đất ở đô thị thành phố Đà Nẵng Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá chuẩn các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Năm 2014Bảng giá chuẩn các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND... >> Download
Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2014Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ban hành quy định giá đất địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2014Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2014 >> Download
Quận Ngũ Hành Sơn Thành phố Đà Nẵng - Khung giá đất năm 2013Bảng phân loại vị trí, khu vực và giá đất ở Quận Ngũ Hành Sơn theo Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng >> Download
Quận Cẩm Lệ Thành phố Đà Nẵng - Khung giá đất năm 2013Bảng phân loại vị trí, khu vực và giá đất ở Quận Cẩm Lệ theo Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng >> Download
Huyện Liên Chiều Thành phố Đà Nẵng - Khung giá đất năm 2013Bảng phân loại vị trí, khu vực và giá đất ở Huyện Liên Chiều theo Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng >> Download
Trang: 1 2 3  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow