Khung giá đất tỉnh Bình Định

Khung giá đất tỉnh Bình Định
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Định và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Bình Định ...
 
(password to modify: hslaw.vn
Bảng giá đất Tỉnh Bình Định năm 2015 Bảng giá đất Tỉnh Bình Định năm 2015Bảng giá đất Tỉnh Bình Định năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND Quyết định số 34/2014/QĐ-UBNDQuyết định số 34/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn Tỉnh Bình Định... >> Download
Bảng giá đất Thành Phố Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Năm 2014Bảng giá đất Thành Phố Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Năm 2014 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Vĩnh Thạnh Tỉnh Bình Định Năm 2014Bảng giá đất Huyện Vĩnh Thạnh Tỉnh Bình Định Năm 2014 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Vân Canh Tỉnh Bình Định Năm 2014Bảng giá đất Huyện Vân Canh Tỉnh Bình Định Năm 2014 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Tây Sơn Tỉnh Bình Định Năm 2014Bảng giá đất Huyện Tây Sơn Tỉnh Bình Định Năm 2014 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Tuy Phước Tỉnh Bình Định Năm 2014Bảng giá đất Huyện Tuy Phước Tỉnh Bình Định Năm 2014 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Phù Cát Tỉnh Bình Định Năm 2014Bảng giá đất Huyện Phù Cát Tỉnh Bình Định Năm 2014 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Phù Mỹ Tỉnh Bình Định Năm 2014Bảng giá đất Huyện Phù Mỹ Tỉnh Bình Định Năm 2014 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Hoài Nhơn Tỉnh Bình Định Năm 2014Bảng giá đất Huyện Hoài Nhơn Tỉnh Bình Định Năm 2014 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Hoài Ân Tỉnh Bình Định Năm 2014Bảng giá đất Huyện Hoài Ân Tỉnh Bình Định Năm 2014 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND... >> Download
Bảng giá đất Thị Xã An Nhơn Tỉnh Bình Định Năm 2014Bảng giá đất Thị Xã An Nhơn Tỉnh Bình Định Năm 2014 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND... >> Download
Bảng giá đất Huyện An Lão Tỉnh Bình Định Năm 2014Bảng giá đất Huyện An Lão Tỉnh Bình Định Năm 2014 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND... >> Download
Bảng giá đất sử dụng vào mục đích công cộng Tỉnh Bình Định Năm 2014Bảng giá đất sử dụng vào mục đích công cộng Tỉnh Bình Định Năm 2014 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND... >> Download
Bảng giá đất sản xuất kinh doanh Tỉnh Bình Định Năm 2014Bảng giá đất sản xuất kinh doanh Tỉnh Bình Định Năm 2014 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND... >> Download
Trang: 1 2 3 4  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow