Khung giá đất tỉnh Bình Thuận

Khung giá đất tỉnh Bình Thuận
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ...
 
(password to modify: hslaw.vn
Bảng giá đất Tỉnh Bình Thuận giai đoạn năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Tỉnh Bình Thuận giai đoạn năm 2015 - 2019Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 ban hành kèm theo Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 66/2013/QĐ-UBND ... >> Download
Thành phố Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận - Khung giá đất năm 2013Bảng phân loại đất Thành phố Phan Thiết theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận >> Download
Phân loại các xã đồng bằng, trung du, miền núi, hải đảo Tỉnh Bình Thuận - Khung giá đất năm 2013Phân loại các xã đồng bằng, trung du, miền núi, hải đảo theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận >> Download
Huyện Tánh Linh Tỉnh Bình Thuận - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất Huyện Tánh Linh theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận >> Download
Huyện Tuy Phong Tỉnh Bình Thuận - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất Huyện Tuy Phong theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận >> Download
Huyện Phú Quý Tỉnh Bình Thuận - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất Huyện Phú Quý theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận >> Download
Thị xã La Gi Tỉnh Bình Thuận - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất Thị xã La Gi theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận >> Download
Huyện Hàm Tân Tỉnh Bình Thuận - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất Huyện Hàm Tân theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận >> Download
Huyện Hàm Thuận Bắc Tỉnh Bình Thuận - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất Huyện Hàm Thuận Bắc theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận >> Download
Huyện Hàm Thuận Nam Tỉnh Bình Thuận - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất Huyện Hàm Thuận Nam theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận >> Download
Huyện Đức Linh Tỉnh Bình Thuận - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất Huyện Đức Linh theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận >> Download
Tỉnh Bình Thuận - Khung giá đất năm 2013Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận >> Download
Bảng giá đất thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận năm 2012Bảng giá đất thị xã La Gi  tỉnh Bình Thuận năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận  ... >> Download
Bảng giá đất huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận năm 2012Bảng giá đất huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận  ... >> Download
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow