Khung giá đất tỉnh Hà Tĩnh

Khung giá đất tỉnh Hà Tĩnh
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh ...
 
(Password to modify: hslaw.vn
Bảng giá đất Tỉnh Hà Tĩnh Năm 2015 Bảng giá đất Tỉnh Hà Tĩnh Năm 2015Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh Năm 2015... >> Download
Nghị quyết số 115/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 115/2014/NQ-HĐNDNghị quyết số 115/2014/NQ-HĐND Về việc thông qua bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh... >> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND... >> Download
Thành phố Hà Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất Thành phố Hà Tĩnh năm 2013 theo Quyết định số: 49/2012/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. >> Download
Giá đất nông thôn và một số loại đất phi nông nghiệp khác của tỉnh Hà Tĩnh - Khung giá đất năm 2013Giá đất ở nông thôn và một số loại đất phi nông nghiệp khác; phân loại xã và hệ số tính giá theo Quyết định số: 49/2012/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2013 >> Download
Giá đất nông nghiệp các huyện, thành phố, thị xã tỉnh Hà Tĩnh - Khung giá đất năm 2013Giá đất nông nghiệp các huyện, thành phố, thị xã theo Quyết định số: 49/2012/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2013 >> Download
Giá đất ở bám đường của các xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh - Khung giá đất năm 2013Giá đất ở bám đường chưa có tên theo Quyết định số: 49/2012/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2013 >> Download
Giá đất ở bám đường của các phường thuộc tỉnh Hà Tĩnh - Khung giá đất năm 2013Giá đất ở bám đường chưa có tên theo Quyết định số: 49/2012/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2013 >> Download
Huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất Huyện Can Lộc năm 2013 theo Quyết định số: 49/2012/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh >> Download
Thị xã Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất Thị xã Hồng Lĩnh năm 2013 theo Quyết định số: 49/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh >> Download
Huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất huyện Hương Khê năm 2013 theo Quyết định số: 49/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh >> Download
Huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất huyện Hương Khê năm 2013 theo Quyết định số: 49/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh >> Download
Huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất huyện Hương Khê năm 2013 theo Quyết định số: 49/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh >> Download
Huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất huyện Kỳ Anh năm 2013 theo Quyết định số: 49/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh >> Download
Huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất huyện Cẩm Xuyên năm 2013 theo Quyết định số: 49/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh >> Download
Trang: 1 2 3  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow